[ ] Syria — Seleukeia Pieria — 187-185 BC — IGLSyr 3,2.1184 (OGIS 245) — Arthur Pullinger: an early traveler (1985) 32-37 (R.S. Stroud)
A.1 [ἔτους — — — — —]
καὶ ἑκατοστοῦ,
 ἱερεῖς·
Διὸς Ὀλυμπίου
5 καὶ Διὸς Κορυφαίου
Νικήρατος Νικηράτου,
Ἀπόλλωνος τοῦ ἐπὶ Δά[φν]
Καλλικλῆς Διογέν[ους],
Ἀπόλλωνος
10 Ζηνόβιος Ζήνωνος,
Σελεύκου Διὸς
Νικάτορος καὶ Ἀντιόχου
Ἀπόλλωνος Σωτῆρος
καὶ Ἀντιόχου Θεοῦ
15 καὶ Σελεύκου Καλλινίκου
καὶ Σελεύκου Σωτῆρος
καὶ Ἀντιόχου καὶ
Ἀντιόχου Μεγάλου
[․3-4․]ογένης Ἀρτέμωνος,
120 [Βασι]λέως Σελεύκου
[․․4(?)․]κρατης Ἀναξίωνος,
[σκηπ]τροφόρος
[․․․7(?)․․ Δ]ημητρίου
B.1 [ἔτους — — — — —]
καὶ ἑκατοστοῦ,
 ἱερεῖς·
Διὸς Ὀλυμπίου [καὶ]
5 τῶν Θεῶν τῶν
Σωτήρων καὶ Διὸς
Κα<σ>ίο[υ] καὶ Διὸς
Κορυφαίου
[νδ]ρων Φιλόφρ̣[ονος],
10 Ἀπόλλωνος
Θεόφιλος Ἀντ[․2-3․]ατη[— — —],
Σελεύκου Διὸς
Νικάτορος καὶ Ἀντ[ιόχου]
Ἀπόλλωνος Σωτῆρος
15 καὶ Ἀντιόχου Θεοῦ
καὶ Σελεύκου [Καλλινίκου]
καὶ Σελεύκου Σωτήρ[ος]
καὶ Ἀντιόχου καὶ
Ἀντιόχου Μεγάλου
20 Ἀριστια[․2-3․]Ο[․3-4․]Μ[— — —]
τοῦ Ἀριστάρκου,
Βασιλέως Σελεύκου
Νουμή<νι>ος Νου[μηνί]ου,
[σ]κηπτροφόρος
25 Θόας <Π>υθοκλέως,
κεραυνοφόροι
Ἱέρων Σώτου
[․․6-7․․]ΙΡΑΠΟΡΟΥ
Search Help