[ ] Syria-Middle Euphrates — Dura-Europos (Salhiye, nr.) — 32/33 AD — CRAI (1924) 54
1 ἔτους δ<μ>τʹ. Δεσποίνης Θεο<μ>νήστου, τῆς Δη<μ>ητρίου τοῦ Ἀπολλω-
νίου γυναικός, καὶ Ἁδείας Ἀντιόχου τοῦ Θεο<μ>νήστου, γυναικὸς
δὲ Ἀθηνοδώρου τοῦ Θεο<μ>ν[ή]στου.
Search Help