[ ] Messenia — Korone — Roman period
1 [— — — — — — — — —] ε̣ὐπλΙ̣[— — — — — — —]
[— — — — — — —]ι ἄρχουσι καὶ [δήμῳ χαίρειν]·
[— — — — — — —]ν̣τ̣ων καὶ τῶν ιπ̣[— — — — —]
[— — — — — —]α̣σεα, κοινὰ δὲ τοῖς [— — — —]
5 [— — — — — —] κ̣αὶ προεδρείαν ἔχειν̣ [— —]
[— — — — — —]ρ̣α̣ς αὐτοῖς νομίζου[σι]
[— — — — τετί]μηκεν τὴν ἰδίαν π̣[ατρίδα].
[— — — Γ(άϊος) Ἰο]ύνιος Φλαβιανός. vacat
Search Help
Contact Us