[ ] Boiotia — Thespiai — 2nd c. AD — Laographia 7 (1923) 180, 2 — L. Robert, Hellenica II (1946) 5-14 — SEG 3.335
See also:
1               Μ. Ἀντώνιος #⁷#⁷#⁷#⁷
                          δόλιχο[ν πυθικῶν]
              Προκλῆς Ἀριστοχράτο[υς — — —],
                          δόλιχον ἰ[σθμικῶν]
5               Σεραπίων Μυσαίου [— — —],
ἀνδρῶν δόλιχον Λ. Οὐιψάνιος Ο̣[— — — Κορίνθιος],
πυθικῶν στάδιον Μ. Ἀντώνιο[ς — — —],
ἰσθμικῶν στάδιον Τιβ. Κλαύδι[ος — — —],
ἀγενείων στάδιον Λ. Βάββιος Ὀρ[— — — Κορίνθιος(?)],
10 ἀνδρῶν στάδιον Γ. Ἥιος Μάγνο̣[ς Κορίνθιος],
πυθικῶν δίαυλον Προκλῆς Ἀρισ̣[τοκράτους — — —],
ἰσθμικῶν δίαυλον Τιβ. Κλαύδιος [— — —],
ἀνδρῶν δίαυλον Γ. Ἥιος Μάγνος Κ̣[ορίνθιος],
ἀγενείων πένταθλον Λ. Βάββιος [Ὀρ— — — Κορίνθιος],
15 ἀνδρῶν πένταθλον Π. Ἀλβείνιος Μ̣[εθοδικὸς Κορίνθιος],
Ψυχικὸς Ἡρακλέωνος Θηβαῖος συν[εστεφανώθη]·
πάλην πυθικῶν Λ. Δεκούμιος Φαυστεῖνο̣[ς — — —],
πυγμὴν πυθικῶν Εὐφρόσυνος Ἀντιόχ[ου — — —],
ἰσθ<μ>ικῶν πένταθλον Λ. Οὐείβιος Πρόκλ[ος — — —],
20 πανκράτι<ο>ν πυθικῶν Ὀνασίων Εὐημέ[ρου — — —],
πανκράτιον ἰσθμικῶν Ῥοῦφος (Ῥούφου) ὁ καὶ Δημ[ήτιος(?) — — —],
πυγμὴν ἰσθμικῶν Τ. Φλάβιος Πυθέρω[ς — — —],
ἀγενείων πάλην Λ. Οὐειβύλλιος Σατορ[νῖνος Κορίνθιος],
πάλην ἰσθμικῶν Καρνεάδης Μηνοφάντου Ε̣[— — —],
25 πυγμὴν ἀγενείων Εὔφραστος Σωσίχου [— — —],
Παράμονος (Παραμόνου) Θεσπιεὺς συνεστεφανώθ[η]·
πανκράτιον ἀγενείων Εἰσίδωρος Διδύμο[υ — — —],
πάλην ἀνδρῶν Γέλως (Γέλωτος) Ἀθηναῖος, {²vac.}²
πυγμὴν ἀνδρῶν Ἀπολώνιος {²⁶Ἀπολλώνιος}²⁶ (Ἀπολλωνίου) Ἀλε[ξανδρεύς],
30 πανκράτι<ο>ν ἀνδρῶν Ἀστικὸς Ζωπάτ[ρου — — —],
ὅπλον Μ. Ἀλβείνιος Μεθοδικὸς Κορίν[θιος],
κέλητι v πωλικῷ v Τ. Φλάβιος Ἀνφικλ[ῆς — — —],
κέλητι v τελείῷ vv Τ. Φλάβιος vv Μαρ[— — — — —].
Search Help