[ ] Boiotia — Thespiai — after 212 AD — IG VII 1776 — BCH 19 (1895) 345, 18 — SEG 46.536; cf. 52.511
1      ἀγαθῇ τύχῃ·
ἀγωνοθετοῦντος τῶν
μεγάλων Καισαρήων
Σεβαστήων Μουσεί-
5 ων Αὐρη(λίου) Καλλικλι-
ανοῦ τοῦ Σωτηρί-
χου, v ἐπὶ ἄρχοντος
Αὐρη(λίου) Μουσέρωτος (τοῦ Μουσέρωτος)
πυρφοροῦντος Αὐρη(λίου)
10 Ἀριστοκλέους τοῦ Ἐπικτᾶ,
γραμματεύοντος Αὐρη(λίου) Λιβά-
νου (τοῦ Λιβάνου), ἐνείκων οἵδε·
σαλπικτὴς Πού(πλιος) Τ. Αἴλιος Σερα-
πίων Ἐφέσιος, κῆρυξ Μ(ᾶρκος) Αὐρή(λιος)
15 Εὐτύχης Ταναγραῖος, ῥαψῳ-
δὸς Μ(ᾶρκος) Αὐρή(λιος) Εὔκαιρος Ταναγραῖ-
ος, πυθικὸς αὐλητὴς Μ(ᾶρκος) Αὐρή(λιος)
Ἰουλιανὸς Τριπολείτης,
πυθικὸς κιθαριστὴς Λουκ-
20 ίλιος Αἴλιος Ἀλέξανδρος,
κύκλιος αὐλητὴς Μ(ᾶρκος) Αὐρή(λιος)
Σεπτίμιος Νεμεσιανὸς Ἀν-
τιγενίδης Κολὼν Ἀντιοχεύς,
τραγῳδὸς Μ(ᾶρκος) Αὐφίδιος Ἀρτε-
25 μίδωρος Κορίνθιος, κωμῳδὸς
Μ(ᾶρκος) Εὐτυχιανὸς Ἀθηναῖος,
κιθαρῳδὸς Μ(ᾶρκος) Αὐρή(λιος) Ἀλέξαν-
δρος Νεικομηδεύς,
χοροῦ πολειτικοῦ Αὐρή(λιος) Ζωσι-
30 μιανὸς Γλύκωνος Θεσπιεύς,
διὰ πάντων Μ(ᾶρκος) Αὐρή(λιος) Σεπτί-
μιος Νεμεσιανὸς Ἀντιγε-
νίδης Κολὼν Ἀντιοχεύς.
            {²vacat}²
Search Help