[ ] Boiotia — Thespiai — ca. 260-250 BC? — AD 8 (1923) 218-220 — SEG 3.333
1 [τοὶ] ἐς τῶν νεωτέρων ἐν τὼς ὁπλίτα-
[ς ἀπε]γράψανθο, Βοιωτοῖς ἄρχοντος Ἰσ-
[μ]ε̣ινίαο, ἐπὶ πόλιος Ἐπιτέλεος·
[Ἀ]ριστοφάων Ἀλκιμάχιος
5 [Θ]όρικος Θουέλλιος
[Ἀ]ρχίδαμος Μνασίθειος
[Π]αν̣τέας Νικεῆος
Κ̣λ[έων] Διθυράμβιος
Δ̣ιομ̣ᾶ̣ς Ὀρόβιος
10 Ἀ̣ρχ̣έστροτος Ἀρχίππιος
[Κ]αλ%⁸⁰λίγειτος Καλλιγίτιος
[Λ]ύσιππος vv Λυσίθειος
[Κ]αλλίμαχος Φιλώνιος
[Ὁ]μολώϊχος Καλλιστ<ρ>ότιος
15 [Θά]ρσων Εὐκρίτιος
[Κα]λλίμαχος Καλλιστρότιος
[Μν]άσων Γνεσώνιος
[Δ]ίνων Μικινῆος
[Μι]κίων Βάχχιος
20 [Θ]άρσων Θαρσιῆ
[Ἀ]ρ̣ιστοκλείδας Σωσάνδριος
[Σ]τ̣όλος Διωνύσιος
[Ὄ]λομπις Ὀλομπιοδώριος
[Ἰ]σ̣μεινικέτας Καπιώνιος
25 Ἀλκιππίδας Εὐθοίνιος
Φίλων Ἀριστίχιος
Ἀριστογίτων Καφισιῆος
Φιλόδαμος Μελέτιος
Εὔπορος Ἀντικράτειος
30 Ἡρόδοτος Ποτάμμιος
Θαρσίας Θεμιστιώνιος
Καλλίκριτος Λυσιδάμιος
Καλλίμαχος Μελανιππίδαο
[Πο]λύκριτος Διοδώριος
35 [Δ]άμων Δαμοκράτε[ι]ος
Εὔμναστος Μίκιος
Τιμόκριτος Κυράμβιος
Ἐχεσθένες Ἐμπεδιώνιος
Τιμοκράτες Φίλλιος
40 [Π]ολύτιμος Ἀντίχιος
[Ἀρ]ίσταρχος Εὐφαιῆος
[Π]ράξων Δαμονίκιος
Θεσπιγένες Θεσπίλλιος
Δάμνιχος Μικύθιος
45 [Σ]ίτων Μικυθιώνιος
Νίκων Μεγαλιῆος
Τελέσαρχος Φαένιος
Εὔδαμος Βωχίδαο
Ἀρίστιχος Χαριπίθειος
50 Τιμογείτων Τιμογειτόνιος
[Θ(?)]άμβος Ἐμπόριος
Μ̣ίκυλος Μικύλιος
Δεξικράτες Θεοτίμιος
Καλλίας Ἀμεινιῆος
55 Ἕ̣ρμων Μικιώνιος
[Κά]λλιππος Λεύκιος
[Λά]μπων Σ̣[ω]σάνδριος
[Φι]λ̣οκλε͂ς̣ Νεώνιος
Μικίνας Κεφώνιος
60 Σάων Σαώνιος
Λακράτες Ξενώνιος
Ἀρίστων Ἀριστώνιος
Ἀ̣θανόδωρος Σαωσιῆος
Φίλων Ἀμφιώνιος
65 Δάμων Δαμοσθένειος
Ἐπικράτες Πουθιώνιος
Εὐφάριος Δεξίππιος
Ἀριστογείτων Φιλώνιος
Ἀντίμαχος Λυκώνιος
70 Βούθειρος Στασίνιος
[Ε]ὐ̣άρες Μενεστ<ρ>ότιος
          {²vacat}²
Search Help