[ ] Att. — non-stoich. — c. 200 a.
[— — — — — — ἀναγράψαι δὲ τόδε τὸ ψήφισμα ἐν στήληι]
[λιθίνηι καὶ σ]τῆσα[ι ἐν τῶι πρυτανικῶι· εἰς δὲ τὴν ἀναγρα]-
1 [φὴν καὶ τὴν] ποίησιν τ[ῆς στήλης μερίσαι τὸν ἐπὶ τῆι διοική]-
[σει τὸ γενό]μενον ἀνάλ[ωμα].
2a                             vacat 0.04
col. I.3 ἡ βουλὴ
τὸν ταμίαν
5 Κάλλιππον
Ὀῆθεν
col. II.3 ὁ δ[ῆμος]
τοὺς [πρυ]-
5 τάν[εις]
col. III.3 [ἡ βουλὴ]
[τὸν γραμματέα]
5 [Καλλ — —]
— — —
6a                             vacat 0.04
7 ἐπὶ Προξενίδου ἄρχοντος ἐπὶ [τῆς — — ίδος δευτέρας πρυ]-
τανείας, ἧι Εὔβουλος Εὐβουλί[δου — — — ἐγραμμάτευεν]·
Μεταγειτνιῶνος δευτέραι ἱσ[ταμένου, δευτέραι τῆς πρυτα]-
10 νείας· βουλὴ ἐμ βουλευτηρίωι· [τῶν προέδρων ἐπεψήφιζεν — — —]
․․ίου Πιθεὺς καὶ συμπρόεδροι· v ἔ[δοξεν τῆι βουλῆι· — — — —]
․․․․ου Ἁγνούσιος εἶπεν· ἐπειδὴ [οἱ πρυτάνεις τῆς Οἰνηΐδος]
[φυλῆς ἐπαιν]έσαντες καὶ στ[εφανώσαντες ἀποφαίνουσιν τῆι]
[βουλῆι τὸν ταμ]ίαν ὃν εἵλοντο [ἐξ ἑαυτῶν Κάλλιππον καὶ τὸν]
15 [γραμματέα Καλλ — —] πάσας τ[ὰς θυσίας τεθυκέναι τὰς καθηκού]-
[σας ἐν τῆι πρυτανείαι, ἐπιμεμελῆσθαι δὲ καὶ τῶν ἄλλων ἁπάν]-
[των καλῶς καὶ φιλοτίμως· ἀγαθῆι τύχηι, δεδόχθαι τῆι βουλῆι ἐπαι]-
[νέσαι τὸν ταμίαν Κάλλιππον] Φιλιστίδο[υ Ὀῆθεν εὐσεβείας ἕνεκα]
[τῆς πρὸς τοὺς θεοὺς καὶ φιλοτ]ιμίας τῆς εἰς τὸ[ν δῆμον τὸν Ἀθηναίων]
20 [καὶ τοὺς φυλέτας· ἐπαινέσα]ι δὲ καὶ τὸν γραμματέα Καλλ̣ — —
[․․․c.11․․․․· ἐπαινέσαι δὲ] καὶ τὸν ἱερέα τοῦ ἐπωνύμου Λυσι — —
[․․c.8․․․ καὶ τὸν γραμματέ]α τῆς βουλῆς καὶ τοῦ δήμου Σώσιππον
[Φλυέα καὶ τὸν ὑπογραμματέα Π]ρωτομένην Εἰτεαῖον καὶ τὸν κήρυκα
[τῆς βουλῆς καὶ τοῦ δήμου Εὐκ]λῆν Βερενεικίδην καὶ τὸν αὐλητὴν Νε-
25 [οκλῆν Βερενεικίδην καὶ στε]φα[νῶ]σαι ἕκαστον αὐτῶν θαλλοῦ στε-
[φάνωι· ἀναγράψαι δὲ τόδε τὸ ψήφι]σμα τὸν γρ[α]μματέα τὸν κατὰ πρυ-
[τανείαν ἐν στήληι λιθίνηι καὶ στῆ]σαι ἐν τῶι πρυτανικῶι· εἰς δὲ
[τὴν ἀναγραφὴν καὶ τὴν ἀνάθεσιν τῆς] στήλης μερίσαι τὸν ἐπὶ τεῖ
[διοικήσει τὸ γενόμενον ἀνάλωμα].
29a                              vacat 0.06
col. I.30 [ἡ βουλὴ]
[τὸν ἱερέα]
[τοῦ ἐπωνύμου]
[Λυσι —]
— — —
col. II.30 [ἡ βουλὴ]
[τὸν γραμ]μα-
[τέα τῆς] βου-
[λῆς καὶ] τοῦ
[δήμου] Σώ-
35 [σιππ]ον
[Φλυ]έα
col. III.30 ἡ βουλὴ
τὸν ὑπο-
γραμματέα
Πρωτομένην
Εἰτεαῖ-
35    ον
Search Help