[ ] Att. — non-stoich. — c. 170 a.
See also:
[— — — γνώμην δὲ ξυμβάλλεσθαι τῆς]
1 [βουλῆς εἰς] τὸ[ν] δῆμ[ον] ὅτι [δοκεῖ τῆι]
[βουλῆι, ἐ]παινέσαι Λεύκιον Ὁ[ρτήσιο]-
[ν? τὸν] Ῥωμ[αῖ]ον καὶ στεφανῶσ[αι αὐ]-
[τὸν θαλλο]ῦ σ[τ]εφάνωι εὐνοίας ἕ[νεκ]-
5 [εν τῆς] π[ρὸ]ς Ἀθηναίους· δεδό[σθαι]
[δὲ αὐτῶι κ]αὶ [πρ]οξε[ν]ία[ν] καὶ γῆς καὶ ο[ἰ]-
[κίας ἔγκτησιν] αἰτησαμ[έ]νωι κατὰ τὸ[ν]
[νόμον καὶ ὑπάρ]χειν αὐτῶι πάντα τ[ὰ φ]-
[ιλάνθρ]ωπα [κ]αθάπερ καὶ τοῖς ἄλλο[ις]
10 [προξέν]οις· ε[ἶν]αι δὲ αὐτῶι καὶ εἰς τὸ
[λοιπὸν ἀ]ποδεικνυμένωι τὴν πρὸς
[Ἀθηναίο]υς εὔνοιαν εὑρέσθαι καὶ ἄλ-
[λο ἀγαθὸ]ν ὅτου ἂν δοκῆ<ι> ἄξιος εἶναι.
[ἀναγράψαι] δὲ τόδε τὸ ψήφισμα τὸν
15 [γραμματ]έα τὸν κατὰ πρυτανείαν εἰ[ς]
[στήλην λι]θίνην καὶ στῆσαι ἐν ἀκροπό-
[λει, τὸ] δὲ γενόμενον εἰς αὐτὴν ἀνά-
[λωμα μ]ερίσαι τὸν ταμίαν τῶν στρα-
[τιωτικ]ῶν.
19a            vacat 0.015
20         ἡ βουλή. ὁ δῆμος.
Search Help