[ ] Lakonike — Sparta — reign of Trajan?
1    ἁ πόλις
Κλέωνα Σωσικρά-
τους ἀγωνισάμενον
τὸν ἐπιτάφι[ον Λεωνίδα]
5 καὶ Παυσαν[ία καὶ τῶν λοι]-
πῶν ἡρώω[ν, καὶ στεφα]-
νωθέντ[α ἀνδρείας ἕνεκα]
καὶ σεμν[ότατος βίου, τὸ ἀνά]-
λωμα προ[σδεξαμένων Κλέ]-
10 ωνος(?) το[ῦ — — — — — —]
καὶ Δαμοκ[ράτους τοῦ Δαμί]-
ωνος τῶν [ἀδελφιδῶν(?)].
Search Help
Contact Us