[ ] Att. — c. 450 a.
1 — — — κ[λε͂ς ἐγραμμάτευε].
                 vacat 0.02
2 [ἔδοχσεν] τε͂ι βολε͂ι κ[αὶ το͂ι δέμοι· — — — ὶς ἐπρυτάνευε],
[— c.6 — κ]λε͂ς ἐγγραμμ[άτευε, — — — ἐπεστάτε, — — —]
— c.7 — εἶπε· ἐπειδὲ [ἀνὲρ ἀγαθός ἐστι — — — — —]
5 — c.6 — σ̣τράτο Θεραί̣[ος — — — — — — — — — — — — —]
[․․ καὶ ὄ]σες σίτο ἐνδεί̣[ας — — — — — — — — — — — —]
— 6-7 — ο Λ̣ακεδαιμ̣[ονιο — — — — — — — — — — — — —]
— — c.10 — — π̣ — — — — — — — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Search Help