Honorific inscription for M. Aurelius Asiaticus.  Limestone statue base with molding.
[ ] Thrace — Augusta Traiana (Stara Zagora) — early 3rd c. AD (after 212) — SEG 48.893 (mention) — Jubilaeus V. Sbornik M. Tačeva (2002) 82-93
1 ἀγαθῆ∙ι∙ τύχ̣[ηι]·
τὸν ὑπὲρ πάντας φ[ιλο— —]
καὶ μόνον ἔργοις κοσμήσ̣[α]-
ντα τὴν πατρίδα ∙ αʹ ∙ ἄρχοντα {²⁶πρῶτον ἄρχοντα}²⁶
5 καὶ ἀρχιερέα δι’ ὅπλων τετρ̣[ά]-
κις φιλότιμον, ἱερέα Ῥώμης,
κατασκευάσαντα ἐκ τῶ[ν]
ἰδίων τὴν ἐπιδίστεγον στοὰ[ν]
ἑξηκοντακαιεξάστυλο̣[ν]
10 καὶ τὴν δικείονα πρὸς τῷ
Σευηριανῷ γυμνασίῳ ὁ-
μοίως οἴκοθεν τριάκοντα
καὶ πέντε κειόνων ∙ Μ(ᾶρκον) ∙ Αὐρ(ήλιον) ∙
Ἀσιατικὸν ἀρετῆς καὶ εὐ̣-
15 νοίας χάριν.  ❦
Search Help
Contact Us