[ ] Att. — Rhamnous — 41/40 BC — PAE 1985[1990].24,5; — PAE 1991[1994].54,24 — SEG 40.161; SEG 43.59; BE 1991.289
1 [ἱε]ρά
[— — — — — — — — — ἐπὶ] Ν̣ικάνδρου ἄρχοντος
[— — — — — — — ἐν τοῖς] τ̣ρικλίνοις· ἀναγράψαι
[δὲ ἐν στήληι τὰ ὀνόματα τῶν] μ̣ετεχόντων τῆς συν-
5 [όδου — — — — — — ἀρχερανι]σ̣τὴς Κηφισόδοτος
[Ε]ὐξεν[— — — Εἰ]τεαῖος· ἐρανισταὶ
Τιμοκλῆς {²vacat}²
Κρίτων Χαιρο[κλ]έους Κειριά%⁸⁰δ%⁸⁰η[ς]
Εὔπορος Εὐ[π]όρου [— — — — — —]
10 Σωσίβιος Σωσ[— — — — — — — —]
Φιδοκλῆς Τιμέ[ου — — — — — —]
Δημήτριος Ἀρ[— — — — — — — —]
[Θ]εόδοτος Δι[— — — — — — — —]
[Ἀπ]ολλωνίδη[ς — — — — — — —]
15 [Θεό]φιλος Σ[— — — — — — — —]
{²lines missing}²
16 [— — — —]ο[— — — — — — — — —]
[— — — —]οτος [— — — — — — — —]
[Κηφ]ισόδοτος [— — — — — — — —]
[Ἀ]ριστόβουλο[ς — — — — — — —]
20 [Κ]α̣λλιφῶν Καλλ̣[ι— — — — — —]
[Κ]τησικλῆς Ἀπολ̣[λ— — — — — —]
Κ̣λείδαμος Κλει̣[δάμου — — — — —]
[Τρύ]φων Τρύφωνο[ς — — — — — —]
[Ἀσκλ]ηπιάδης Θε[οδότ]ο[υ — — —]
25 [Φιλοκ]ύδης Κηφισ̣οδότου̣ [Εἰτεαῖος]
{²vacat}²
Search Help