[ ] Att. — Rhamnous [EM 4221] — 235/234? BC — IG II² 1310
See also:
1 [— — εἶπεν· ἔδοξεν] τοῖς στρατιώταις τοῖς ὑπὸ Ἀσ-
[—c.4-7— τεταγμένοις]· ἐπειδὴ Φιλοκήδης χειροτονη-
[θεὶς στρατηγὸς ἐπὶ τ]ὴν παραλίαν τὸν ἐνιαυτὸν v
[τὸν ἐπὶ {²τοῦ δεῖνος}² ἄρχοντος, δ]ιετέλεσεν ἑαυτὸν ἀνέν-
5 [κλητον παρασκευάζων το]ῖς στρατιώταις καὶ κοινεῖ
[καὶ ἰδίαι καὶ καθότι ἂν α]ὐτὸν παρακαλῶσιν ἀπο-
[δείκνυται τὴν φιλοτιμία]ν ἣν ἔχων διατελεῖ πρὸς
[τοὺς στρατιώτας· ἐκόμισε δὲ τὰ] ὅπλα εἰς τὸ Νεμέσιον
[πολέμου ὄντος καὶ αὐτόθι δι]έτριψε μετὰ τῶν στρατ[ι]-
10 [ωτῶν· ὅπως οὖν εἰδῶσι ο]ἱ στρατηγοὶ οἱ [ἀεὶ χει]-
[ροτονούμενοι, ὅτι χάριτας ἀξί]ας [κομιοῦνται]
[ὧν ἂν εὐεργετήσωσιν — — — — —]
Search Help