IG V,1 264
[ ] Lakonike — Sparta — reign of Augustus
1 Τ̣ιμοκρ̣άτη̣ς Ἐπι-
ν̣ικίδα ἐπὶ Ἀρ̣ι-
στοτέλεος νικά-
α̣ς τὸ παιδιχὸν
5 κελήᾳ.
[ε]ὔ̣στομον ε̣ὐτ̣ρ̣ο[χά]λου
γλώσσης τόδ’ ἄ̣ε̣θλον
ἀείρας,
Π̣αρθένε, σοὶ δρ̣έπ̣α̣ν̣ο[ν]
10 [Τ]ι̣μ̣οκρά̣της ἔθετο.
Search Help