[ ] Syr., Apamene — Apamea — AnnÉp (1976) 686
1 [ἡ] ἱερὰ σύνοδος τῶν ἀπὸ τῆς
οἰκουμένης περὶ τὸν Διόνυσον καὶ αὐτο-
κράτορα Καίσαρα, Τραιανοῦ υἱὸν, θε-
οῦ Νερούα υἱωνὸν, Τραιανὸν Ἁδρι-
5 ανὸν Σεβαστὸ<ν> τεχνειτῶν ἱερονει-
κῶν στεφανειτῶν καὶ τ<ῶ>ν τού-
των συναγωνιστῶν Ἰούλιον
Πάριν, Κλαυδιέα τὸν καὶ Ἀπα-
μέα καὶ Ἀντιοχέα καὶ πάσης πό-
10 λεως πολείτην καὶ ἐν κολωνεί-
ᾳ Βηρύτῳ τετειμημένον σεξ-
βερᾶτι, τραγικῆς κεινήσεως ὑπο-
κριτὴν, τὸν διὰ βίου καὶ κατὰ τὸν̣
[τόπο]ν̣ ἀρχιερέα καὶ στεμματη-
15 [φόρον] τοῦ ἀρχαγέτου
Ἀπόλλωνος [e.g. ἀρετῆ]ς κα̣ὶ̣
εὐνοίας ἕνεκ[α].
Search Help