[ ] Syria, S./Arabia-Decapolis — Gerasa (Jerash) — early 3rd c. AD — JRS 18.1928.174,45 — SEG 7.900
1 [— — — Ἀλεξ]α̣νδρεὺ̣ς̣ ἀνὴρ π̣ένταθλος̣
[— — — Ἀλ]ε̣ξανδρεὺς Ἁδρια̣ν̣ὸ̣ς παλαιστὴ̣[ς]
[— — — Ἀλεξ]ανδρεὺς ἱπποτ̣ρ̣όφο̣ς̣ νεικήσ[ας]
[— — — Πτολε]μ̣αί̣ο̣υ̣ ἱπποτ̣ρ̣όφο̣ς̣ ν̣ε̣ι̣κ̣ήσας δʹ
5 [— — — Ἰσχ]υ̣ρίωνος {²Robert, p. 369}² Ἀλε̣ξανδρε̣ὺ̣ς̣ Α̣Κ̣Ν̣ΑΚ̣
[— — —]ρ̣ος Ἀ̣μμωνί̣ο̣υ̣ Ἀ̣λ[εξ]αν̣δρεὺ[ς]
[— — —]ς̣ Ἡλιο̣δ̣ώρου Σιδώνιος̣ Π̣Α̣ΤΗ
[— — — Π]ρ̣ωταρχ̣ο̣[υ] Ἀ̣λ̣ε̣ξ̣ανδρ̣ε̣ὺ̣ς̣ ΑΙΣΤ[․]
[— — — Ε]ὔκλειτος Πρώτου̣ Ἀντιοχέ̣ο[ς]
10 [— — — —] π̣α̣ν̣κρα̣τ̣ι̣αστὴς ΣΙΝΩΡ̣․[․․․]
Search Help
Contact Us