[ ] Syria, S./Arabia-Decapolis — Gerasa (Jerash) — 66/67 AD — BASOR 45.1932.6,3
1 [ἀγαθ]ῇ τύχηι. ἔτους θκρʹ. ὑπὲρ
[τῆς Σεβ]αστῆς Εἰρήνης ἐπὶ τῆς ἀρχ-
[ῆς Ἀπολλ]ωνίου Ἡφαι<σ>τίωνος προέδρου
[καὶ ․․․․]․ου Δημητρίου δεκαπρώτου
5 [․․․․ πόλε]ως καὶ Ἀντιόχου Ἀρίστωνος
[ἀρχόντω]ν̣ καὶ Ξέρξου Χαιρέου γραμ-
μα̣[τέως β]ουλῆς καὶ δήμου ἐκτίσ-
θη [․․․․․․]ος ἐκ τῶν τῆς πόλεως
διὰ ἐπιμ[ε]λητῶν Μελίτωνος Ἀπολλω-
10 νίδου το̣ῦ καὶ Νικάνορος καὶ Τιμάρχου
                τ̣οῦ Λυσιμάχου.
Search Help