[ ] Phokis — Delphi — 273/2 or 272/1 BC? — FD 3:1.473+
1 [ἐπὶ Ἀρχιάδα ἄρχοντος ἐν Δε]λφοῖς· πυλαίας ἠρ̣ι̣ν[ᾶς]
[ἱερομναμονούντων Αἰτωλ]ῶν Γαύσου, Τριχᾶ, Πολύ-
[φρονος, Τεισάρχου, Πολυχάρμ]ου· Φωκέων Δωροθέου,
[Πεισίωνος· Δελφῶν Ἀναξαν]δρίδα, Νικοδάμου· [Βοι]-
5 [ωτῶν Θηβαγγέλου, Μοιρίχ]ου· Ἀθηναίων Φαλα[ίκου]·
[Εὐβοιέων Ἐπηράστου· Σικυ]ωνίων Σωσικλέος· [ἔδω]-
[καν οἱ ἱερομνάμονες Διονυ]σ̣ίωι Ἡρακλειώτ[αι ἀσ]-
[φάλειαν καὶ ἀτέλειαν κ]αὶ προδικίαν αὐ[τῶι καὶ ἐκ]-
[γόνοις, καὶ τὰ ἄλλα πάν]τα ὅσα καὶ τοῖς [ἄλλοις —3-4—]
10 [— — —c.10— — τοῖς ἱερο]μνάμοσι [— — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — Κρ]ιτο̣δ̣[αμ(?)— — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — —] τοῖς αὐτο[ῦ — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — —]ευώσαντι τοῖ[ς — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — —]ΓΑΝ καὶ τοῖς [— — — — — — — — —]
15 [— — — — — — — — —] ἀεὶ τὰν ὁμ[— — — — — — — — — —]
                                         {²vacat 2.2}²
Inv. 1205.1 [— — — — — — — — —]ΟΝΑ[— — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — —]Σ̣[— — — — — — — — — —]
    {²lacune sur un nombre de lignes indéterminé.}²
3 [— — — — — — — — — κ]ατεσκεύασε [— — — — —]
[— — — — — — — — — ἀσφα]λεῖς καὶ δικαίας [— —]
5 [— — — — — — — — —] κατὰ τὴν ἱππάφ[εσιν — — —]
[— — — — — — — — — τ]ῶν ἀθλητῶν τῶν [— — — —]
[— — — — — — — — — ζευ]γοτρόφων ἐν [— — — — —]
[— — — — — — — — — το]ῦ δελφῖνος [— — — — — —]
[— — — — — — — — —]ΣΟΥΚΑΦ[— — — — — — — —]
10 [— — — — — — — — — Ἀμφικ]τιον[— — — — — — —]
[— — — — — — — — —]ΤΑΝ[— — — — — — — — — —]
Search Help