[ ] Epidauria — Epidauros: Asklepieion — undated
[— — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — ἀσυ]-
1 [λίαν καὶ ἀτ]έλει[αν καὶ ἐμ]
[πολ]έμ[ωι καὶ ἐν ε]ἰράν[αι]
[κατ]ὰ γᾶν καὶ κατὰ θάλ[ασ]-
[σαν — — — — —]ΛΣΚΛΙ[— —]
5 [— — — — — — —]ΙΙ̣Ι̣Ι̣Ι̣ΑΝ[—]
[— — — — — — — —]Γ [—]Ο[—]
[— — — — — — — —]Ι̣[—]ΙΛΙ[—]
[— — — —]Λ[—]Ι̣Ι̣[—]Ι̣[—]ΛΛ[—]
[— — — — — — — — —]ΠΙΤΛ[—]
10 [— — — — —]Ι̣Ι̣[—]ΛΙ[—]ΝΓ[—]
[— — — — — — — — —]ΠΙΩ[—]
   {²vestigia versuum quattuor
Search Help