[ ] Dacia Sup. — Ulpia Traiana-Sarmizegetusa — 2nd/3rd c. AD
1 [A]esculapio
[e]t Hygiae
 August(is)
C(aius) Titius Aga-
5 thopus aug(ustalis)
col(oniarum) Sisciae et
Sarm(izegetusae) ex voto.
Search Help