List of men (members of phratries?). Two joining pieces of a marble stele.
[ ] Thessalia (Pelasgiotis) — Krannon — 3rd c. BC — ZPE 137 (2001) 139-152 — cf. SEG 52.554 for face B, l. 29 (C. Habicht)
face A.1 Μενανδρίδαι· Φερεκρ̣άτεις Στ-
ράτ<ε>ιος, Κλίανδρος Στ̣ρ̣[άτειος],
Κλιόμαχος Φερεκράτειος,
Νικασικράτεις Φερεκράτειος,
5 Ἀσκαλάπιχος Κορράτα[ιος, Θιό]-
δουρος Κορράταιος, Κορρά[τ]ας
Θεμιστόκλειος, Θεμιστο[κ]λε̣[ῖ]ς
Θεμιστόκλειος, Μενουν̣ίδας Γοργ[ί]-
λειος, Φίλαγρος Γοργίλ̣ειος, Θιόδου-
10 ρος Στρατούνειος, Ἐπι̣κράτεις Στρα-
τούνειος, Λυκομείδεις Λυκομείδειος,
Σάτυρος Γιναῖος, Γίνας Σατύρειος,
Ἀντιγενείδας Κλιοπτο̣λέμειος,
Ψύλλακος Σίμμειος, Πολεμοκράτεις
15 Ψυλλάκειος, Σίμμο̣ς Ψυλλάκειος, Στασί̣-
δαμος Σίμμειος, Σίμμο̣ς Στασιδάμειος,
Σίμμος Ἀστομένειος, Σίμμος Ἀμύνταιος,
Σίμμος Σιμμιχίδαιος, Ἐχναῖος Σιμμιχί-
δαιος, Παυσαννί̣ας Σιμμιχίδαιος, Πολύ-
20 ξενος Στρατού̣νειος, Δαμόκριτος Ἱππάρ-
χειος, Ἵππαρχ̣ος Κριτοδάμειος, Εὐθύδα-
μος Εὐδα[μί]δ̣αιος, Ὑβρίστας Ἀλεξικράτει-
ος, Λυκῖν[ος] Ἀλεξικράτειος, Νικοκράτεις
Β̣ιάειος, Ἰ̣ά̣σουν Νικοκράτειος, Ἀνδρόνι-
25 κος Ἀγ[α]θούνειος, Ἄργουν Σολούνειος,
Π̣α̣ρ̣[μ]εννίουν Ἀργούνειος, Κράτιππος [Ἀρ]-
γ̣[ού]νειος, Σόλουν Ἀργούνειος, Ἀσ̣[το]-
[κ]λ̣ίας Ἀγαθούνειος, Ἀστοκλίας Χε[ιρ]-
αινέτειος, Πετραῖος Ἀστοκλίαιος,
30 Μελάνθιος Χειραινέτειος, Χειραίνε-
τος Μελανθίειος, Μένανδρος Χει-
ραινέτειος, Χειραίνετος Μενάνδρειος,
Κλειτόμαχος Θιοζότειος, Πάνδοκος
Νικάνδρειος, Ὑβρίστας Νικάνδρειος, Εὐ-
35 καρπίδας Νικάνδρειος, Ἀστίας Κοτιμμί-
δαιος, Ἵππαρχος Πολυκλείτειος, Θιο-
κ̣λε̣ί̣δας Ἀμφιλόχειος, Ἀστόνοος Κρι-
τολαίδαιος, Δαμόφιλος Ἀγαλέγει-
ο̣ς, Φρῦνος Λιοντομένειος, Λιοντο-
40 μένεις Φρύνειος, Τεισικράτεις Τει-
σικράτειος, Βουκράτεις, Δαμόφιλος,
Σούσιχος, Εὔφορβος, Καλλικράτεις,
Ξέννειος, Ἀντικράτεις, Φίλιππος Φιλίπ-
πειος, Παρμενείδας Πατροκλίαιος,
45 Σουσίβιος, Μενέκκας Τεισικράτειος,
Πυρ̣ρ̣έας Ἀντικράτειος, Ἐπικράτεις Βουνί-
κειος, Ὑβρίστας Πολυδούρειος, Μύρτιχος
Λίσειος, Μενέδαμος Μονίμειος, Δαμο-
κλέας Φαλάκρειος, Χαλακίουν Ἀστίαι-
50 ος, Ὑβρίστας Μονίμειος, Ἀλεξίας Μολύκ-
κειος, [Βί]ας, Πῖθος Ξεννείαιος, Μενέδα̣-
[μ]ος, Λύσανδρος, Δαμόφιλος Μολύκκει-
ος, Εἰθίδας Ἀντικράτειος, Ἀθανοκρά-
τεις Εἰθίδαιος, Δικαίδας Πολυμείλειος,
55 Ἀστίας Χαλακι̣ούνειος, Στράτουν Πολυξένειος·
Βοιουνίδαι· Ἀδάμας Εὐβιότειος, Λα̣πίθας
Ἀδαμάντειος, Αὐτοκράτεις Εὐβιότειος,
Παρμεννίουν Σιμύλειος, Παρμεννίουν
Αὐτοκράτειος, Παρμεννίουν Ἀσούνει-
60 ος, Μῖκος Πολέμμειος, Πάλθες Μίκειος,
Μένανδρος Μενούνειος, Ἁγείτουρ
Σουίδαιος, Εἱρουίδας Ἁγειτόρειος,
Φυλλεὺς Ἀσούνειος, Σουσίβιος Ἀσ-
τομάχειος, Αἰσχίνας Νικάειος, Φεί-
65 δουν Μετούπειος, Στρατόνικος Κίσ-
σειος, Ἀμφίνοος Θιοζότειος, Θιό-
ζοτος Αἰνέτειος, Κρατεραῖος Πολυ-
ξένειος, Ἀγχίαρος Χάνειος, Εὔδα-
μος Διοννυσοδούρειος, Θίβρουν Ἐει-
70 θίδαιος, Μενεκλείδας Ἐειθίδαιος,
Διτρέφεις Νικίαιος, Πολέμαρχος Νι-
κίαιος, Δάτυος Κύδαιος, Σιμμίας Γε-
νείδαιος, Δικαῖος Γενείδαιος, Μά-
νιγχος Ἀγαθάρχειος, Φαλιάδας
75 Σίμμειος, Φιλάχαιος Ἀμυνίαιος,
Ξενότιμος Φιλαχαίειος, Λύσαν-
δρος Ἀμυνίαιος, Λύκος Ἀσάνδρειος,
Λίουν Ἀσάνδρειος, Πίθουν Ἀσάν-
δρειος, Μ̣ελ̣άντιχος Ἀσάνδρειος,
80 Πρόξενος Πρασίδαιος, Σουσίξε-
νος Πρασίδαιος, Αἰσχύλος Πρασίδα-
ιος, Σ[ου]σί̣φρουν Νιομούσειος, Ἀλέξ<— —?>
Νιομούσειος, Φυλεὺς Ἀντικράτειος·
Ὀλυμπιάδαι· Λεττίνας Ἁγείσσαιος,
85 Ἁγείσσας Λεττίναιος, Λεττίνας Ἀν-
τιμενούνειος, Πολεμοκράτεις Ἀσάν-
δρειος, Μόναρχος Ἀσάνδρειος, Χαρίλ-
λεις Ὀλυμπιάδαιος, Θειροκράτεις Σου-
κράτειος, Εὔανδρος Σουκράτειος, Ἀντιγε-
90 νείδας Δραμυδούνειος, Φρῦνος Μονίμει-
ος, Ἀντιφάνεις Τενορούνειος, Ἀγροίτας
Σικούνειος, Κάλλιππος Σικούνειος, Κ̣λιο-
νά̣σ̣τας Ἀντιόχειος, Αὐτομέδουν Κό-
ναιος, [Παρ]μενείδας Θερσούνειος·
face B lacuna
[․․c.7․․ Φρύ]-
ν̣ειο[ς, ․c.5-6․]
Φρῦν̣[ος Φρύ]-
νειο[ς, ․c.5-6․]-
5 χειο[ς, ․c.5-6․]
Ὀξυθ̣[․c.5-6․]-
ξεν[․c.6-7․]
Ἀνδρ[․c.2․ειος],
Σκό[πας Σκό]-
10 παιος, [․c.5-6․]
Σκόπα̣[ιος, Σκό]-
πας Σκό[παιος],
Σῖμος Ε[․c.3-4․]-
αιος, Εὐα[․c.4․]
15 Ἀ̣μύντ̣[αιος, Κα(?)]-
πανεὺς [— — — —]-
γόρειος, [Παρμ]-
ενίσκο[ς ․c.4․]-
ιος, Κο̣ύ̣ρσα[ς]
20 Ἑ̣ρμαιούνειος,
Σουσίβιος Ἑρμ-
αιούνειος, Στρο-
ύφακος Κλε̣ιο-
γένειος, Ἀστό-
25 μαχος Ἑρραί-
ναιος, Βούλας
Πολυξένειος·
Σιμαιθίδαι·
Ἀσκαλάπιχος
30 Δικαίειος, Ἀντί-
πατρος Δικαίε̣-
ιος, Σῖμος Ἀντι-
γένειος, Αὐτό-
βουλος Προξε-
35 νίδαιος, Πρόξε-
νος Αὐτοβούλει̣-
ος, Ὑβρίστας Αὐτ-
οβούλειος, Σουσ-
ίας Αὐτοβούλει-
40 ος, Λυσαννίας Τ-
ύδειος vacat
Search Help