[ ] Att. — Athens — non-stoich. c. 90 — ca. 332/1 BC? — Ag.15.73ab+494+SEG 28.155+ — Traill, DT 1-16
                          lacuna
1 [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]σ̣θα[ι]
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —] κυρίαν εἶναι
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ἀνάλ(?)]ωμα τ[ὸ] παρὰ [․․․]
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — οἱ φυλ]έτ̣α̣ι̣ ἐψήφ[ισαν v]
5 [— — — — — — — — — — — — — — — — — πειθαρχοῦσιν(?)] αὐ̣τ̣ῶι· ἐπ̣[αινέσ]αι v
[δὲ καὶ τοὺς λοχαγοὺς(?) τῆς Κεκροπίδος φυλῆς τοὺς ἐπὶ — — — — ἄρχοντος καὶ στεφανῶσαι ἕκαστον αὐ]τῶν [χρ]υ̣σῶι στε-
[φάνωι ἀπὸ πεντακοσίων(?) δραχμῶν ἀρετῆς ἕνεκα καὶ ἐπιμελείας εἰς τὴν φυλὴν ἵνα ἅπαντες εἰδῶσιν] ὅ̣τι̣ [ἐ]πίσταται
[ἡ φυλὴ χάριτας ἀποδιδόναι κατ’ ἀξίαν — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — τ]ῆς χώρας. vv
                    {²vacat to bottom of block}²
10                     {²lower block uninscribed}²
Right.I.9 [Ἁλαιεῖς]
9a   {²lacuna?}²
10 [— — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — —ο]υ̣
[— — — — — — — — — —]ου
[— — — — — — — — — —]του
[— — — — — — — — —]νος
15 [— — — — — — — —]δόκου
[— — — — — — — —]ιάδου
[— — — —] Φ<α>ιδρίου
[— — —]ς Φυρομάχου
[— — —]ν Ἡφαιστοκλέου
20 [— — —]σ̣ιος Εὐφραίου
[— — —]ς 〚․․ιος〛 Θεοφίλου
[Αἰξ]ωνεῖς
[— — —]ς Φ[— — — —]
[— — — — — — — — —]
25 [— — — — — — — — —]
[․]ι[․]θ[․․]ι̣ος [— — —]
Ἔ̣κφ̣[α]ν̣[τ]ος [— — — —]
Κ̣αλλί̣α̣ς̣ [— — —]
[Ἐ]ρ̣γ̣[ο— — — — — — —]
30 [— — — — — — — — —]
Λ̣υσ̣[— — — — — — — —]
[․]π̣[— — — — — — — —]
[— — — — — — — — —]θου
Κ[— — — — — — —]ράτου
35 Ε[— — — — Μεταλ]ήξιδος
Ν[— — — — — —]οκλέους
〚Σ[— —〛 — —] Σ̣ωσ̣[․․․]μο̣[υ]
  {²vacat}²
  {²vacat}²
40   {²vacat}²
[Τρινεμεεῖς]
[— — — — — — — —]ου
[— — — —]ο̣[δ]ώρο(υ)
{²vacat of 10 lines}²
54 Συπαλήττιοι
55 [Ε]ὐθύβουλος Διογένους
  {²vacat}²
  {²vacat}²
  {²vacat}²
 Δαιδαλίδαι
59a {²vacat c. 0.13m. to bottom}²
col. II.60 [Ἀθμονεῖς]
  {²lacuna?}²
Τει[— — — — —]
Μνη[— — — — —]
Εὐφ[ρό]νιος [— — — —]
65 Ἀρι[σ]τώνυμο[ς — — —]
Αὐτ[ο]μένης [— — — — — —]
Αἰ[σχ]ραῖος Χ[— — — — —]
Θε[όξ]ε̣νος Μελ[— — —]
  {²vacat}²
70   {²vacat}²
[Φ]λυε[ῖς]
[․․․․]κλείδη̣[ς ․․․]ει̣[— — —]
[Ἀρί]μνηστ[ο]ς Ἀριμ[νήστου]
[․․․․]ελος Κηφισο[δώρου(?)]
75 [Νι]κήρατος Εὐβ[ούλου]
Ἀπήμαντος Ἀπημ[άντου]
Πολύστρατος Πολυ̣[στράτου]
Ἀνθεμίων Ἀντιλ[όχου]
Ἀρχέδικος Ἀρχε[δίκου]
80 [— — — — — — —]
[ {²vacat?}² ]
[ {²vacat?}² ]
[Πιθεῖς](?)
[— — — — — — — —](?)
85 [— — — — — — — —](?)
[— — — — — — — —](?)
[— — — — — — — —](?)
[ {²vacat?}² ]
[ {²vacat?}² ]
90 [Ἐπιεικίδαι] (?)
[— — — — — — — —](?)
[ {²vacat?}² ]
[ {²vacat}² ]
  {²vacat}²
95   {²vacat}²
  {²vacat}²
  Μελιτεῖς
Κηφισοφῶν Πυθοδώρου
Παυσανίας Χαριδήμου
100 Ἱερώνυμος Ἱερωνύμου
Ἀριστόμαχος Δημοχάρου
Δημοχάρης Δημοχάρου
Θεόδωρος Θεοδώρο[υ]
Πυθόδωρος Ἀγωνίππου
105 Εὔφημος Θάλλου
Ἡγήσιππος Θάλλου
 {²vacat}²
 {²vacat}²
 {²vacat}²
110  {²vacat}²
  Ξυπεταιόνες
Ἀσωπόδωρος [Ἰ]σχομάχου
Ἰσχόμαχος Ἀριστομάχου
Λυσικράτης Χιωνίδου
115 Μεναῖος Θουδ<ό>του ἐκ Κοίλης
{²vacat ca. 0.085m. to bottom}²
Search Help
Contact Us