[ ] Att. — Athens — ca. 50-40 BC — IG II² 1961
See also:
IG II(2) 1961 (Lazzarini):
col. I [— — — — — — — — — —]
1 [— — c.5 — —]δης Ἀντιόχου [— — —]
    Κεκροπίδος
[Διότ]ιμος Διοδώρ[ο]υ Ἁλαιεύς
[․․․]τόμαχος Ἰσιδό[τ]ου Μελιτ[ε]ύς
5 [․․]ίμων Φιλιππίδου Ἁλαιεύς
[Λ]ήναιος Ͻ Αἰξ[ω]νεύς
Ἀγαθόδωρος Ͻ Ἁλαιεύς
Θεόδοτος Σατύρου Αἰξωνεύς
[Κ]όιντος Καικίλιος Μελ[ιτ]εύς
10 Λεύκιος Σέργιος Ἁλαιε[ύ]ς
[Σ]ωτίων Θευδᾶ Ἁλαιε[ύ]ς
[Γάι]ος Ͻ Μ[ελιτε]ύς
Θεόφιλος Ἀλεξάνδρου Ἁλαι[ε][ς]
Δωρόθεος Μουσα[ί]ου [Πιθ]εύ[ς]
15 [Γ]ναῖος Ͻ Ἁ[λ]αιεύς
[Π]όπλιος Γαΐου Ἁλα[ιεύς]
   Ἀτταλίδος
Εὐθύδημος Παντ[α]κλέους Ἀθμονεύς
Σοφοκλῆς Θεοφράστου Ἁγνούσιος
20 [Εὔ]δημος Νικίου Σουνιεύς
[Λ]εύκιος Δέκμου Σουνιεύς
[Διον]ύσιος Δημη[τ]ρ[ίο]υ Σου[ν]ιεύς
[— — —]ς Σαφίννιο[ς] Ἀθμονεύς
[— — c.5 — —]νης [Ͻ] Ἀθμ[ο]νεύς
25 [— —5 or 6— —]β̣ιος Ἀγαθοκλ[έο]υς Σ[ο]υνιεύς
[— — —]ο̣ς Πρ<ω>τογένου Ἀθμονεύς
[— — c.6 — —]δωρος Δημητρίου [Σ]ουνιεύ[ς]
[— — —] Ͻ Ἁγνούσιος
[— — —]ης Νικηφόρου Περγαμ̣ηνός
30 [— — —]ος Δημητρίου Μιλήσιος
[—3 or 4—]δωρος Δημητρίου Ἀντιοχεύς {²in rasura}²
[—3 or 4—]ογένης [Ͻ] Πλαταιεύς
[Γάι]ος Ͻ Ῥωμαῖος
[Ε]ὐετίων Ͻ Μιλήσιος
35 [Ἀ]γαθίων Στρατονίκου Μιλήσιος
col. II.35a [— — — — — — — — — —]
36      [— — —]ιος [— — —]
     Διονύσιος Προ[— — —]
     Ἀνδρόνικος Γλύκων[ος — — —]
        Ἱπποθωντίδος
40 Τίμων Αἰνείου ἐκ Κοίλης
Σαραπίων Σατύρου Ἀζηνι[εύς]
[Ἀρτ]εμίδωρος Σατύρου Ἀζην[ιεύς]
Δ[ιο]νύσιος Ἀριστοκράτου Ἐλε[υσίνιος]
[—2 or 3—]αιος Νικοστράτου Ἐλευσ[ίνιος]
45 Ἀπολλοφάνης Ἱέρωνος Ἀζ[ηνιεύς]
Λεύκιος Θεογείτον[ο]ς Πειραι[εύς]
Ἀντιγένης Ͻ Ἀχ<ε>ρδούσιο̣[ς]
Γάιος Κοίλιος Πειραιεύς
Γναῖος Κορνήλιος Πειραιεύς
50 Πολύφ̣ρων Ἡρώδου Πειραιεύς
[Ἀφ]ροδείσιος Δωροθέου [— — —]
   [Πό]πλιος Κορνήλιος Ῥωμα[ῖος]
   Τ[ῖτος Ο]ὐέττιος Ῥωμα[ῖος]
   Γάι[ος  Ἄν]νιος Ῥωμαῖος
55    Ἱππ[οθέρ]σης [— —]στο̣κ̣ρ̣[— —]
   [․]ρα[— — — Δ]ημητρίου Μιλή[σιος]
   Σωκλ[ῆς Ἰσ]ιδό[τ]ου Μιλή[σιος]
   Μενεσθεὺς Ͻ Μι[λήσιος]
   Πόπλιος̣ [— — —]
60    [Σ]ω̣τηρίδ[ης —4 or 5—]δρου [— — —]
   Ἀ̣[φρ]οδεί[σιος Ͻ Σ]αλαμίν[ιος]
   [Δι]ο̣νύσιος [Δημη]τρίου Μιλ[ήσιος]
   Ἑ̣ρμαῖος Ͻ Ἐπιδαύρ[ιος]
   Ἀπολλώνιος Καλλικράτου [— — —]
65    Μᾶρκος Ͻ Ῥωμαῖος
   Ζήνων Σωσιβίου Καρύστιο[ς]
   Πωλλίων Χρύσων[ο]ς Ῥωμαῖ̣[ος]
   Αὖλος Λικίννιος Ῥω̣[μ]αῖος
   Δεῖος Ἡρώδου Μιλήσιος
70    Εὐτ[υ]χίδης Εὐαρχίδου Μ[ιλήσιος]
   Λυ[σί]μα[χ]ος Ͻ Ἀλεξα[νδρεύς]
71a across the bottom below cols. I-II
cr 1.72     ἡ βουλή
[τ]ὸν γρα%⁸¹ματέα
73a    in corona:
74     Δημ[ή]-
75      τριον
   Παιανι[έα].
cr 2.77       ὁ δ[ῆμος]
77a       in corona:
78 [τ]ὸν  π%⁸¹α[ιδοτ]%⁸⁰ρίβ|ην
78a        [— — —]
       [— — —]
       [— — —]
cr 3.79 [— — —]
79a  in corona:
80   Μ[— — —]
  ΝΙΚ[— —]
  Μ[— — —]
Search Help