[ ] Att. — Thorikos — stoich. 30 — 380-375 BC — SEG 26.136
SEG 26.136, A (Daux):
face a.1 [․․․․․․․․19․․․․․․․․․ Ἑκ]ατομβαιῶν-
[ος ․․․․․13․․․․․․ τῶι φύλ]ακι(?) καὶ τοῖ-
[ς ἀκολούθοις αὐτο͂ πᾶσι(?) ἄ]ριστομ παρέ-
[χεν ․․․․․․14․․․․․․ δρα]χμὴν ἑκατερ̣-
5 [ο ․․․․․․․․19․․․․․․․․․]ΑΙ {²⁷Ἥρ]αι? Ἀθηναί]αι?}²⁷ τὴν πρηρο[σ]-
[ίαν ․․․․․․14․․․․․․ Δελ]φίνιον αἶγ[α]
[․․․․․․․․․20․․․․․․․․․]ΕΑΙ Ἑκάτηι [․]
[․․․․․․․․․․22․․․․․․․․․․]ΗΝΟΣΑΤΗ[․] {²⁷[μ]ηνὸς Ἀτήν̣[η|σιν]?}²⁷
[․․․․․․․․․20․․․․․․․․․] τέλεο̣μ πρατό[ν].
10 [Μεταγειτνιῶνος, Διὶ Κατ]αιβάτηι ἐ̣ν̣ τ̣-
ῶι σηκῶι π̣[αρ]ὰ τὸ [Δελφίνι]ον τέλεον πρ-
ατόν ∶ || Φοίνικι τέλ[εον]· {²right side 12}² || ὁρκωμόσιον π̣α̣[ρέ]χεν ἐς εὐθύνας.
Βοηδρομιῶνος, Πρηρόσια ∶ Διὶ Πολιεῖ κρ-
ιτὸν οἶν ∶ χοῖρον κριτόν, ἐπαϋτομένας,
15 χοῖρον ὠνητὸν ὁλόκαυτον, τῶι ἀκολου-
θο͂ντι ἄριστομ παρέχεν τὸν ἱερέα ∶ Κεφ-
άλωι οἶν κριτόν ∶ Πρόκριδι τράπεζαν· vac.
Θορίκωι κριτὸν οἶν ∶ Ἡρωΐνησι Θορίκο
τράπεζαν ∶ ἐπὶ Σούνιον Ποσειδῶνι ἀμν-
20 ὸν κριτόν ∶ Ἀπόλλωνι χίμαρον κριτόν, Κ-
οροτρόφωι χοῖρον κριτήν ∶ Δήμητρι τέλ[εο]-
[ν], Διὶ Ἑρκείωι τέλεον, Κοροτρόφωι χοῖρ[ον],
〚Ἀθηναίαι οἶν πρατὸν〛 ἐφ’ ἁλῆι ∶ Ποσ[ειδῶνι]
τέλεον, Ἀπόλλωνι χοῖρον. vacat
25 Πυανοψιῶνος, Διὶ Καταιβάτηι ἐμ̣ [Φιλομ]-
η<λ>ιδῶν {⁴ΗΜΙΔΩΝ}⁴ τέλεον πρατόν, ἕκτηι ἐ[πὶ δέκα]·
Νεανίαι τέλεον, Πυανοψίοις, Π[οσειδῶ]||ωνι τέλεον Πυ̣|ανοψίοις. {²left side 31-32}²
Μαιμακτηριῶνος, Θορίκωι βοῦ[ν μἤλατ]-
τον {²⁶μὴ ἔλαττον}²⁶ ἢ τετταράκοντα δραχμῶν [μέχρι πε]-
30 ντήκοντα, Ἡρωΐνησι Θορίκο τ[ράπεζαν].
Ποσιδειῶνος, Διονύσια. vacat
Γαμηλιῶνος, Ἥραι, Ἱερῶι Γάμωι [․․․7․․․]
Ἀνθεστηριῶνος, Διονύσωι, δω[δεκάτηι],
αἶγα λειπεγνώμονα πυρρὸν ἢ [μέλανα, Δ]-
35 ιασίοις, Διὶ Μιλιχίωι οἶν πρα[τόν. vac.]
Ἐλαφηβολιῶνος, Ἡρακλεῖ δά[μαλιν, οἶν],
Ἀλκμήνηι τέλεον, Ἀνάκοιν τ[έλεον, Ἑλέ]-
νηι τέλεον, Δήμητρι, τὴν χλο[ΐαν, οἶν κρ]-
ιτὴν κυο͂σαν, Δὶ ἄρνα κριτόν. vacat
40 Μονυχιῶνος, Ἀρτέμιδι Μονυχ[ίαι τέλε]-
{ε}ον {²⁶τέλεον}²⁶, ἐς Πυθίο Ἀπόλλωνος τρίτ[τοαν, Κορ]-
οτρόφωι χοῖρον, Λητοῖ αἶγα, Ἀ[ρτέμιδι]
αἶγα, Ἀπόλλωνι αἶγα λειπογνώ[μονα, Δή]-
μητρι ∶ οἶν κυο͂σαν ἄνθειαν, || [Διὶ Ἑ]ρκείωι ⋮ οἶν, {²right side 44}² = [Δι]ὶ̣ Ἑρκείωι ⋮ οἶν {²left side 42}² || Φιλ[ωνίδι τρ]-
45 άπεζαν, Διονύσωι, ἐπὶ Μυκηνον, [τράγον]
πυρρὸν ἢ μέλανα. vacat
Θαργηλιῶνος, Διὶ ἐπαϋτομένας, [κριτὸν]
ἄρνα, Ὑπερπεδίωι οἶν, Ἡρωΐνησι̣[ν Ὑπερ]-
πεδίο τράπεζαν, Νίσωι οἶν, Θρασ[υκλεῖ {²⁷Θρασ[ύλλωι?}²⁷]
50 οἶν, Σωσινέωι οἶν, Ῥογίωι οἶν, Πυ[λόχωι]
χοῖρον, Ἡρωΐνησι Πυλοχίσι τρά[πεζαν].
Σκιροφοριῶνος, ὁρκωμόσιον <π>αρ[έχεν, Π]-
λυντηρίοις Ἀθηναίαι οἶν κρι[τόν, Ἀγλ]-
αύρωι οἶν, Ἀθηναίαι ἄρνα κριτ[όν, Κεφά]-
55 λωι βοῦν μἠλάττονος {²⁶μὴ ἐλάττονος}²⁶ ἢ τεττα[ράκοντα]
δραχμῶν μέχρι πεντήκοντα, Π[οσειδῶνι]
οἶΔΔν {²⁶οἶν ΔΔ}²⁶ ∶ || [Ἡρ]ωΐνησιν Κορωνέων ⋮ οἶν· {²left side 58}² || τὸν δ’ εὔθυνον ὀμόσαι καὶ τ[ὸς παρέδ]-
ρος εὐθυνῶ τὴν ἀρχὴν ἣν ἔλαχ[ον εὐθύν]-
εν κατὰ τὰ ψηφίσματα ἐφ’ οἷς ἐ[γκαθέστ]-
60 η̣κ̣εν ἡ ἀρχή, ὀμνύναι Δία, Ἀπόλλ̣[ω, Δήμητρ]-
α ἐξώλειαν ἐπαρώμενον, καὶ τ̣[ὸς παρέδ]-
ρος κατὰ ταὐτά, ἀναγρά{ι}ψαι {²⁶ἀναγράψαι}²⁶ [δὲ τὸν ὅρκ]-
[ο]ν ἐστήληι καὶ καταθε͂ναι π[αρὰ τὸ Δελ<φί>]-
[ν]ιον, ὅσαι δ’ ἂν ἀρχαὶ αἱρεθῶ%⁸⁰%⁸⁰%⁸⁰%⁸⁰%⁸⁰%⁸⁰%⁸⁰%⁸⁰-
65 σιν ὑπευθύνος ἐ͂ναι ἁπάσα[ς]. vac.
SEG 26.136, C (Daux):
face C right.4 Ι̣ Μυκηνο̣[ν — — —]
5 [․]ΑΝ οἶν [∶] Ν[— — —]?
ΙΣΟ[— — —] {²⁷[․]ΙΣΟ̣?}²⁷
SEG 26.136, A.36 (Parker):
36 Ἐλαφηβολιῶνος, Ἡρακλείδα[ις τέλεον],
Search Help
Contact Us