[ ] Att. — 2nd c. AD — IG II² 2481
See also:
IG II(2) 2481.17 [SEG 28.225]:
1                    ΕΩΣ̣
          Υ․․․ΟΛ․
              ΖΗ
      οἱ π[․․6․․․]ς [․․6․․․]ας
5          Π[․․․․]υτος [Π]α[ι]ανιε
5a               vac. 0.02 m.
6         [Ἀ]ττικὸς              Γαρ
         Ἀττικὸς               Γαρ
Οὔλ       Διονύσιος             Παι
          Πατρόφιλος            Παι
10           Σεκοῦνδος             Χολλ
          Ἡγίας Φαλη
          Ἐπίκτητος vac.
          Εἰσίδοτος Ͻ        Ὤαθεν
          Ἀγαθοκλῆς          Ἐπικτήτ[ου — — —]
15           Ἐπαφρόδειτος        Ἀθη[ναίου Παιανιεύς]
          Ὀνήσιμος Ͻ         Κυδαν
Αὐ(ρ)ή    Κερεάλιος  ΟΥ(—)?     Βησ
          Νεικίας Ͻ vac.
Γλυε  Πτολεμαῖος            Λαμ
20 Πορ      Ἀρχίδαμος Ἱπποθά̣[λους]
          Νάρκισσος Ͻ vac.
          Θεόφιλος Ͻ          Παια
          Εὐτυχίδης vac.
          Ἀσκληπιάδης vac.
25           Σκύμνος Στράτω[νος Σφήττιος]
          Τροπίων vac.
          Ἀκτιακός vac.
Αὐρή      Ἑταῖρος Γαρ
          Στράτων vac.
30           Ἐράτων vac.
Ἀντ      Ἴων vac.
          Κτῆτος vac.
          Κτῆτος vac.
          [Ε]ὐκαρίων Ἀζην̣
35           [— — — — — —]
IG II(2) 2481.17 (Oliver):
17 Αὐή(νιος) Κερεάλιος  Οὐφ(φεντίνᾳ) {²⁷υἱο(θετὸς)?}²⁷ Βησ.
IG II(2) 2481.34 (Oliver):
34           [Λ]υκαρίων Ἀζην̣
Search Help