[ ] Att. — Athens — ca. 150-140 BC
1 [ἐπὶ Ἀ]νδρέου ἄ[ρχοντος, γυμνα]σιαρχοῦ[ν]τος
[Ἡρακλ]είδου τ[οῦ Νικοστράτου] ἐκ Κοίλ[η]ς
[οἵ]δε ἱ[ε]ροποίη[σαν τὴν ἑορτὴν] τὴν Ἀθην[α]ίω<ν>·
Σωσί[μ]αχος [— — 10-11 — —]
5 Ἀριστ[όδ]ημος [— — 8-9 — —]Σ
Τιμαρ[χ]ίδ̣ης Θορίκ[ιος]
Ἀρίστων Μαραθώ[νιος]
[Σ]έλευκος Δεκε[λε]ε̣[ύς]
[Ἀ]ρ[χ]ικλῆς Ἐλε[υσί]ν̣ιο[ς]
10 Ἀγίας ἐγ Μυ[ρ]ρινο[ύττ]ης
Δηίμα[χ]ος Λευκον[ο]εύς
Ζήνων Ἁλαιεύς
Θεόφιλος Ἁλα[ιεύς]
Διοπείθης Ἁλα̣[ιεύς]
15 Μητρόδωρος Π[ειραιε]ύς
[․․]άσιππ[ος] Σουν[ιεύς]
[— — c.10 — —] Σουν[ιεύς]
[— — c.9 — — Φ]ρεάρ[ριος]
18a     vacat 0.14 m.
19 Ἡλιόδω[ρος] Διο[δότου] Πα[ια]νιεὺς γυ[μν]ασιαρχῶ[ν]
20 τοὺς εἰλ[η]φό[τας ․․]ΟΧ[․․5․․]ΥΝ[․․․․]ΝΤΕΡΩ
v Ἀπόληξις Ἀπ[ολήξι]δος [ἐξ Οἴ]ου
21a     vacat 0.02 m.
22 [Εὐ]μαρίδης Εὐ[φάνου] Εὐωνυμ[εύς]
[Φί]λων Φίλων̣[ος] Ἁλ<α>ιε̣[ύς]
〚Μ̣άαρκος [Μαάρκ]ου Με[λιτεύς]〛 {⁵Ἀπολλώνιος [— — —]}⁵
25 Ἀγαθοκλ[ῆς] ․․․․ΟΥ̣[— — — —]
Ἀσκ<λ>ηπ[ι — — — — —]Σ
Ἀπολλώιος Ἀρτέμωνος Ἀναφλύ]στιος
Θέωρ[ος Λυσάνδρου Ἐλευσί]νιος
Ἀρισ[τό]δημο[ς Δημοκράτου Ὀ]τ̣ρ̣υν[εύς]
30 Νο̣[υμή]νιος Εὐ[μήλου — — — —]
[․․․]εκ̣λ̣ῆς Δημ[— — — — —]
    vacat
frg. 1  vacat
1 — —ΝΤΟ— —   {²⁷l. 1 [ἐπὶ Ἀ]νδρέου ἄ[ρχο]ντο[ς, γυμνα]σιαρχοῦ[ν]τος?}²⁷
— — —Σ— — — {²⁷l. 2 [Ἡρακλ]είδου τ[οῦ Νικο]σ[τράτου] ἐκ Κοίλ[η]ς?}²⁷
frg. 2.1 [— — —  — — —  — — —]Σ
[— — —  — — —  — — —]ΥΣ
                    vacat
frg. 3.1                    vacat
[— — —  — — —  — — —θ]εν
                   vacat
Search Help