[ ] Att. — Athens — ca. 185 BC
See also:
1 [— — — — — — — — — — εὐκο]σμίαν φα[— — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — ἀγαθῆι τύχηι δεδόχθαι τεῖ βουλεῖ· τ]ο̣ὺς λαχ̣όντα[ς προέδρους]
[εἰς τὴν ἐπιοῦσαν ἐκκλησίαν χρηματίσαι περὶ τούτων· γνώμην δὲ ξυμβά]λλεσθαι τῆς [βουλῆς εἰς τὸν]
[δῆμον ὅτι δοκεῖ τῆι βουλῆι ἐπαινέσαι τοὺς ἐφήβους τοὺς ἐπὶ — c.6 — {²⁷Ἱππίου?, 181/0 B.C.}²⁷ ἄρχοντο]ς καὶ στε[φανῶσαι αὐτοὺς χρυ]-
5 [σῶι στεφάνωι εὐσεβείας ἕνεκεν τῆς πρὸς τοὺς θεοὺς καὶ εὐταξίας ἣν ἔχοντε]ς διατε̣τ[ελέκασιν ἐν ὅλωι]
[τῶι ἐνιαυτῶι καὶ φιλοτιμίας εἰς τὴν βουλὴν καὶ τὸν δῆμον καὶ ἀνειπεῖν τὸν στέφαν]ον τοῦτον Δι[ονυσίων τῶν τε]
[ἐν ἄστει καινοῖς τραγωιδοῖς καὶ Ἐλευσινίων καὶ Παναθηναίων καὶ Πτολεμαίω]ν τοῖς γυμνι[κοῖς ἀγῶσιν· τῆς]
[δὲ ποιήσεως τῶν στεφάνων καὶ τῶν ἀναγορεύσεων ἐπιμεληθῆναι τοὺς στρατ]ηγοὺς κ[αὶ] τὸν ταμίαν τῶν
[στρατιωτικῶν· ὑπάρχειν δὲ αὐτοῖς καὶ προεδρίαν ἐμ πᾶσι τοῖς ἀγῶσιν οἷς ἡ πόλι]ς τίθησιν [καὶ τὸν ἀρχιτέκ]-
10 [τονα τὸν ἀεὶ χειροτονούμενον κατανέμειν αὐτοῖς τὸν τόπον — — c.12 — —]Ε̣Ι̣ΔΗΚ[— — c.14 — —]
[— — — — — — — — — — — — — — — πολλὰ καὶ χρήσιμα διατετέλεκε τῶι δή]μωι πρ[ὸς ἀσφάλειαν καὶ φυ]-
[λακὴν παρέχων, ἠξίωσε δ’ αἰτῆσαι τὸν δῆμον δοθῆναι αὐτοῖς ἆθλόν τι τῆς κακοπαθίας, ἀ]νάθ[ημα δεδόσθαι αὐτοῖς]
[καθάπερ ἤιτησεν ὁ κοσμητής, ὃ ἂν φαίνηται τῶι δήμωι, καὶ τούτου τὴν ἀνάθε]σιν ἐ[ν Λυκείωι ποιήσασθαι]
[μνημεῖον τῆς φιλοπονίας καὶ εὐταξίας· καὶ ἐπιγράψαι τὰ ὀνόματα αὐτῶν πατρόθεν] κ[αὶ κατὰ δήμους καὶ τοῦ]
15 [κοσμητοῦ καὶ τῶν διδασκάλων· ἐπαινέσαι δὲ καὶ τὸν κοσμητὴν αὐτῶν — — — name patronymic demotic c.25 — — —]
[ἀρετῆς ἕνεκεν καὶ φιλοτιμίας ἣν ἔχων διατελεῖ πρὸς τὴν βουλὴν καὶ τὸν δῆμον — c.3 —]Ο[1 1/2] Τ[— — c.13 — —]
[— c.4 — καὶ στεφανωθῆναι κατὰ τὸν νόμον· ἐπαινέσαι δὲ καὶ τοὺς διδασκάλους τόν τε] παι[δοτρίβην — name c.6 —]
[— — patronymic demotic c.14 — — καὶ τὸν ὁπλομάχον Περσαῖον Συμμάχου Κικυννέα καὶ τὸν ἀκοντι]στὴν [Νικόμαχον Νικο]-
[μάχου Ἀφιδναῖον καὶ τὸν καταπαλταφέτην Πεδιέα Νεάνδρου ἐκ Κεραμέων καὶ τὸν το]ξότην [Σῶσον Προξένου]
20 [Σφήττιον καὶ τὸν γραμματέα — — name patronymic demotic c.19 — — καὶ στεφανῶσαι ἕκαστον] αὐτῶν [θαλλοῦ στεφάνωι]·
[ἀναγράψαι δὲ τόδε τὸ ψήφισμα τὸν γραμματέα τὸν κατὰ πρυτανείαν ἐν στήλει λιθίν]ει κ[αὶ τὰ ὀνόματα τῶν]
[ἐφήβων κατὰ φυλὰς καὶ στῆσαι κτλ. — — — — — — — — — —]
Search Help