[ ] Att. — 2nd c. AD — IG II² 5191
See also:
IG II(2) 5191 [SEG 24.231] (Peek):
1 [φύλαξ ὅδ’ εἰμὶ τῶνδε χωρίω]ν Ἑρμῆς,
[τοῦτο βροτοῖσι πᾶσι κ]ηρύσσων, ὅτι
[— — — — μὲν ἐξέδειμε τ]ὸ λουτρόν,
[— — — — — — δ’ ἔτ]ευξε τὸν λάφριν.
Search Help