SEG 29:165
[ ] Att. — Athens — 83-93 AD
1 [ἐ]πὶ Κο. Βειβίου Κρίσπου Μα̣[ραθωνίου ἄρχοντος]
[Ἀ]σκληπιάδης Ὑγείνου Α[— — — — — Δειογένης]
[ἐ]δίδασκε, ἠεύλει Φιλόδη[μος — — — — — — — ?]
3a                  vacat 0.39 m.
4 [τ]ρὶς Ῥώμας ὕπατο[ς ⏑⏑–⏑⏑–⏓]
5 [ἔν]θ’ Ἀσκληπιάδη̣[ς –⏑⏑–⏑⏑⏓]
[Δ]ειογένης ἐδίδασ̣[κε ⏑–⏑⏑–⏑⏑–⏓]
[Α]ἰαντὶς λωτοῖς Δ̣[–⏑⏑–⏑⏑⏓]
ll. 4-7 (Oikonomides):
4 [τ]ρὶς Ῥώμας ὕπατο[ς Κρίσπος ἦρχεν Κεκροπίηι]
5 [ἔν]θ’ Ἀσκληπιάδη[ς ἄεθλον ἔλαβεν ἠιθέων χοροῖς]
[Δ]ειογένης ἐδίδασ[κε, ἐνίκων δὲ — — — —ὶς καὶ]
[Α]ἰαντὶς, λωτοῖς δ’ [ἐπῆγε ῥυθμὸν Φιλόδημος].
Search Help
Contact Us