[ ] Att. — Athens — non-stoich. — ca. 203 BC — Ag. 16.255J
See also:
1 [— — — — — — — — —]αντο καὶ [— — — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — —]ο ἐπαυξηθῆνα̣[ι — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — τ]ὴν πόλιν τὴν Ἀντι[οχέων — — — — — — — — — —]
[— — — — — —]ούντων αὐτῶν̣ [— — — — — — — — — — — — — — — — —]
5 [— — — — — —]ΑΝΕΥΤΟΥΜΕΝΟΣΥ̣[— — — — — — — — δεδόχθαι τῆι βου]-
[λῆι τοὺς λ]αχόντας προέδρους εἰ[ς τὴν ἐπιοῦσαν ἐκκλησίαν χρηματί]-
[σαι περὶ τού]των, γνώμην δὲ συμβάλλε[σθαι τῆς βουλῆς εἰς τὸν δῆμον ὅ]-
[τι δοκεῖ] τεῖ βουλε̣ῖ̣ v ἀποκρίνασθαι [— — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — —]τίων εἰσὶν οἱ πρέ[σβεις — — — — — — — — —]
10 [— — — — — προγ]εγονότα φιλάνθρω[πα — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — —] μηδένα καιρὸν α[— — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — κατὰ τ]ὴν ἑαυτοῦ δύναμιν [— — — — — — — — — — —]
[— — — — ἐπαι]νέσαι δὲ καὶ τὸν δ[ῆμον τὸν Ἀντιοχέων καὶ στεφανῶσαι αὐτὸν]
[χρυσῶι στε]φάνωι κατὰ τὸν ν̣[όμον εὐνοίας ἕνεκα καὶ φιλοτιμίας εἰς]
15 [τὸν δῆμο]ν τὸν Ἀθηναίων [καὶ ἀναγορεῦσαι τὸν] στ̣έφανο[ν Διονυσίων]
[τῶν ἐ]ν ἄστει καινοῖς [τραγωιδοῖς τῶι ἀγῶνι κ]αινῶι v καὶ Παναθηνα[ί]-
[ων] καὶ Πτολεμ[α]ίων τ[οῖς γυμνικοῖς ἀ]γῶσιν· v τῆς δὲ ποιήσεως τ̣[οῦ]
[στεφ]άνου καὶ τῆ̣[ς ἀναγορεύσε]ως ἐπιμεληθῆναι τοὺς στρατ̣η̣-
[γοὺς] κα[ὶ] τὸν τα[μίαν τῶν] στρατιωτικῶν. v δεδόσθαι δὲ Ἀντιο-
20 χε̣ῦσιν καὶ πολ[ιτείαν δοκιμασθεῖσι κα]τὰ τὸν νόμον τὸν περὶ τῶν δωρεῶν κ[αι]-
νόν. v καὶ εἶνα[ι τ]ὴν πόλιν αὐτῶν καὶ τὴν χώραν καθιερωμένην
[τῶι Δ]ιὶ τῶι Χρυσ[αό]ρει καὶ τῶι Ἀπόλλωνι τῶι Ἰσοτίμωι καὶ ἄσυλον δ[ι]-
[αμέ]νειν εἰς τὸν ἅπαντα χρόνον ὅσον ἔστιν ἐπ’ Ἀθηναίοις. v εἶνα[ι]
[δὲ αὐτ]οῖ[ς] καὶ προεδρίαν ἐν πᾶσι τοῖς ἀγῶσιν οἷς ἡ πόλις τίθη-
25 [σιν καὶ] πρόσοδον πρὸς τὴν βουλὴν καὶ τὸν δῆμον πρῶτοις μετὰ τ[ὰ]
[ἱερά· ἐ]πιμελείσθω δὲ καὶ ἡ βουλὴ οἱ ἑξακόσιοι καὶ πεντήκοντ[α]
[καὶ οἱ] σ[τρατη]γοὶ τῶν ἐπιδημούντων Ἀντιοχέων ὅπως ὑπὸ μηθε-
νὸς ἀδικῶνται· ἐ[π]αιν̣[έ]σαι δὲ καὶ τοὺς παραγεγονότας πρέσβ[εις]
Παυσίμαχον Ἰατροκλέους vv Ἀριστοφάνην Ἰατροκλέους καὶ στ[ε]-
30 φαν[ῶ]σαι ἑκάτερον αὐτῶν θαλλοῦ στεφάνωι· v καλέσαι δὲ αὐτοὺ[ς]
καὶ ἐπὶ δεῖπνον εἰς τὸ πρυτανεῖον εἰς αὔριον. v ἀναγράψαι δὲ τό[δε]
τὸ ψήφισμα τὸν γραμματέα τὸν κατὰ πρυτανείαν ἐν στήλει λιθί-
[ν]ε̣ι καὶ στῆσαι ἐν ἀγορᾶι· τὸ δὲ γενόμενον ἀνάλωμα εἰς τὴν ποίη-
σ̣ιν τῆς στήλης καὶ τὴν ἀνάθεσιν μερίσαι τὸν ταμίαν καὶ τοὺς
35 [ἐ]πὶ τεῖ διοικήσει.
cr 1.36  ἡ βουλή
 ὁ δῆμος
Παυσίμαχσν
Ἰατροκλέ-
40   ους.
cr 2.36                          ἡ βουλή
                         ὁ δῆμος
                        τὸν δῆμον
                        τὸν Ἀντιο-
40                           χέων.
cr 3.36                                              ἡ βουλή
                                             ὁ δῆμος
                                           Ἀριστοφάνην
                                           Ἰατροκλέ-
40                                                ους.
Search Help