SEG 25:145
[ ] Att. — 2nd half 4th c. BC — IG II² 1195
See also:
IG II(2) 1195.6-13 (Sokolowski):
6 Εὐκαδμίδης εἶπε[ν· ἐπειδὴ ․․5․․ τοῖς θεοῖς πᾶσι]-
ν καὶ τοῖς ἥρωσιν [․․․․․․15․․․․․․․ καὶ τὴν κατὰ]
τὰ δόξαντα θυσίαν [ποιεῖν ․․․․11․․․․․ ἐπιτελο]-
υμένων τῶν ἀγαθῶν [․․․․․․․16․․․․․․․ ἀγαθῆι τύ]-
10 χηι δεδόχθαι Κολλυ[τεῦσιν θῦσαι τοὺς ἱερέας κα]-
ὶ τὸν δήμαρχον τοῖ[ς θεοῖς πᾶσιν καὶ τοῖς ἥρωσιν]
[πό]πανα καὶ πελανὸ[ν καὶ τἄλλα ἃ δεῖ ἀπὸ δραχμῶν τ]-
[ριάκ]οντα· τὰς δὲ πρ[ότερον κτλ.]
Search Help
Contact Us