[ ] Att. — 1st c. BC — IG II² 4473 + frg.
See also:
IG II(2) 4473+.1-11 (Mitsos):
1         Μακε̣δόνικος Ἀμφιπολείτης
        ἐποίησεν τοῦ θεοῦ προστάξαντο̣[ς].
Δήλιον εὐφαρέτραν Ζηνὸς γόνον ὑμνεῖτ’ ἀργυρότ(οξον)
   εὔφρονι θυμῷ εὐφήμῳ γλώσση̣         ἰὲ Παιάν
5 ἵκτηρ[α] κλάδον ἐν παλάμη̣ θέτε καλὸν ἐλαίνεον κ[αὶ]
   ἀ[γλ]αὸν ἔρνος, κοῦροι Ἀθηναίων   ἰὲ Παιάν
․․․․υρ․1-2․ ἄμε[μπ]τος ὕμνος ἀείδοι Λητοίδην ἑκατὸν
   κλυτὸ̣ν ․#⁷․․․ον․6-7․․             ἰὴ Παιάν
ἐπιτάρροθον ὅγ ποτ[ε γεί]νατο νούσων καὶ βροτέας
10    δύης Ἀσκληπιὸν εὔφ[ρον]α κοῦρον ․c.3․τω ἰὲ Παιάν
τὸν δ’ ἀνὰ Πηλιάδας κορυφὰς ἐδίδαξε [τέ]χνη[ν] ᾗ(?) π̣α̣․c.3․
   κτλ.
Search Help