[ ] Att. — Rhamnous — 240-235 BC
1 — — — — — — — — — —ε— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — —δε— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
․․․ φρουροὺς ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․c.44․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․
βελῶν καὶ τῶν λοιπῶν̣ πάντ̣[ω]ν ἐπόη[σε — — — — — — — — — — — — — —
5 ἐπιμέλειαν, ἐπεσκεύα[σε δὲ καὶ — — — — — — — — — — — — — — — — — —
ἐκ τῶν ἰδίων, συνετέλε[σε δὲ τὰς θυσίας τὰς καθηκούσας — — — — — —]
νον τῶι Διὶ τῶι Σωτῆ[ρι] καὶ τ̣ῆ[ι Ἀθ]η̣νᾶ̣ι̣ [τῆι Σω]τείραι ․․․․․c.15․․․․․․
μως ἐκομίσατο τὴν ․․․․․․․․․․․․․․․․․․c.40․․․․․․․․․․․․․․․․․․
ἐφόδεια ἐκ τῶν ἰδίων ․․․․․․․․․․․․․․․․․c.38․․․․․․․․․․․․․․․․․σ]-
10 κηνὰς καλῶς καστ[․․․․․․․․․․․․․․․․․․c.40․․․․․․․․․․․․․․․․․․
ρεκάλει βουλόμενος εκ․․․․․․․․․․․․․․․․c.36․․․․․․․․․․․․․․․․
τῶι φρουρίωι· ἐπόησε δὲ καὶ — — — — — — — — — — — — — — — —
ἀκοντιστῶν καὶ τοξείαν καὶ [— — — — — — — — — — — — — — — Ῥα]-
μνοῦντι στρατευομένους συντελοῦντας [— — — — — — — τοῖς ὑπὲρ]
15 τῆς πατρίδος τελευτήσασι κ[α]λῶς ․․ια․ στρατευομε — — — — — —
παιοι ἐνφανεῖς γίνονται χάριτας ἀξίας ἀποδιδόντες ὧν ἂν εὐεργε-
τηθῶσιν, φιλοτιμῶνται δὲ καὶ οἱ χειροτονούμενοι στρατηγοὶ ὑπερβα-
λέσθαι τῆι εὐνοίαι τοὺς πρὸ ἑαυτῶν ἐστρατηγηκότας, [εἰδ]ότες ὅτι χά-
ριτας ἀξίας κομιοῦνται ὧν ἂν εὐεργετήσωσιν, ἀγαθεῖ τύχει δεδόχ[θαι]
20 Ἀθηναίων τοῖς στρατευομένοις ἐν Ῥαμνοῦντι [․․․․․c.15․․․․․․ ἐπαι]-
νέσαι Αἰσχρίωνα Ἀμφικλέους Φυλάσιον καὶ στεφανῶσαι αὐτὸν χρ[υ]-
σῶι στεφάνωι κατὰ τὸν νόμον ἀρετῆς ἕνεκα καὶ φιλοτιμίας, ἣν ἔ-
χων διατελεῖ εἴς τε τὴν βουλὴν καὶ τὸν δῆμον, ὁμοίως δὲ καὶ εἰς ἑ-
αυτούς· ἐπαινέσαι δὲ καὶ τὸν ἡγεμόνα ․․․․․․․․․․c.25․․․․․․․․․․․
25 Ῥαμνούσιον καὶ τὸν γραμματέα Ἀρίστωνα Σ․․․․․․․․c.20․․․․․․․․
καὶ στεφανῶσαι αὐτῶν ἑκάτερον θαλλοῦ στεφάνωι [ἀρετῆς ἕνεκα]
καὶ φιλοτιμίας τῆς εἰς ἑαυτούς· ἀναγράψαι δὲ τόδε τὸ ψήφισμα — — — —
νκε θέντας ἐν στήλει λιθίνει καὶ στῆσαι αὐτὴν ἐν — — — — — — — — —
δ’ ἐπὶ τὴν ἀνάθεσιν τῆς στήλης καὶ τὴν ἀναγραφὴν — — — — — —
30 ․ς ἑλέσθαι ἐξ ἑαυτῶν πέντε ἄνδρας, οἵτινες φιλοτιμήσωντ-
αι τὴν περὶ τούτων ἐπιμέλειαν κατὰ τὰ ἐψηφισμένα· τὸ δὲ γ̣ε̣-
νόμενον ἀνάλωμα μερίσαι ἐκ τοῦ κοινοῦ ταμείου. [Ἡιρέθησαν] Ἀρι-
στέας Ῥαμνούσιος, Δημοκλῆς Εὐπυρ[ίδης, — — — — — — — — — — — — —],
*)ARISTOKLH=S *(ISTIAIO/QEN, *SMIKR_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
Search Help