[ ] Att. — Athens — end 1st c. AD
1                    ἀγαθῇ τύχ[ῃ]
[τῆι μὲν πόλει] Ἀκουσιλάου Ἀζηνιέ<ω>ς κατα[λιπόντος κατὰ διαθήκην]
[δηναρίων μυ]ριάδας δέκα εἰς χωρίων ἀγορὰ[ν — — — — — — — —]
— — — — Κλαυδίου Σεουήρου > Κλαυδ[ίου — — — — — — — — — —]
5 — — — — ον ἀριθμησάντων ἀργυρο — — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — τ]οῦ πρεσβευτοῦ καὶ ἀντιστ[ρατήγου — — — — — — — —]
[— — — — Γ]λαυκία θελήσαντος τοῦ — — — — — — — — — — — — —]
[— — —  ἀργ]υροταμίας ἕως ἀγορασ[θῶσιν — — — — — — — — — —]
— — — — ναι ἥτις κατ’ ἐνιαυτὸν ἐδ[ίδοτο — — — — — — — — —]
10 — — — — Ἀουιδίου Νιγρείνου τοῦ π[ρεσβευτοῦ καὶ ἀντιστρατή]-
[γου περὶ τῶν ἀγορα]σ̣θέντων χωρίων ἐν ὅρο[ις — — — — — — — —]
— — — — — — — ς̣ εἴς τε τὴν τειμὴ[ν — — — — — — — — — — — —]
— — — — — — — — —  τε Γλαυκίου — — — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — —  μα v τὰ ῥήμ[ατα — — — — — — — — — —]
15 — — — — — — — — — — — — η οἱ κλη[ρονόμοι — — — — — — — — —]
                    reliquiae nonnullae
Search Help
Contact Us