[ ] Att. — stoich. 21 — 334/3 BC — IG II² 414, frg. a
See also:
IG II(2) 414, frg. a (Schweigert):
1 [ἐπὶ Κτησικλέους ἄρχοντο]-
[ς ἐπὶ τῆς Ἀκαμαντίδος ἐνά]-
[της πρυτανείας ἧι Μνησίφ]-
[ιλος Μνήσωνος Φαλη(ρεὺς)· ἐγραμ]-
5 [μάτευεν· Μουνιχιῶνος ἕκτ]-
[ηι μετ’ εἰκάδας· ἐκκλησία· τ]-
[ῶν προέδρων ἐπεψήφιζεν Δ]-
ημοκ[ρ․․․ς Παιανιεύς· ἔδο]-
ξεν τῶ[ι δήμωι· Λυκοῦργος Λ]-
10 υκόφρο[νος Βουτάδης εἶπε]-
ν· περὶ ὧ[ν Διότιμος ὁ στρατ]-
ηγὸς λέ[γει· ἐπειδὴ ἀποφαί]-
νει κρ̣[․․․․․13․․․․․․ γέγ]-
ονεν̣[․․․․․․․17․․․․․․․․]
15 αι[․․․․․․․․19․․․․․․․․․]
— — — — — — — — — — — — —
Search Help
Contact Us