[ ] Att. — Peiraieus? — non-stoich. — 363/2 BC
1 ․․․7․․․ ἐ̣π̣[ρυτά]νε̣υεν· ἐπὶ Χαρικλ̣[είδο ἄρχοντος· Νικόστρατος Φι]-
[λοστρ]άτ̣ο Παλ[λη]νεὺ[ς ἐ]γραμμάτευεν, Τι[μ — — — — — — — — ἐπε]-
[στάτ]ει· [ἔ]δοξεν τῆι [βο]λῆι καὶ [τῶ]ι δήμ[ωι — — — — — — — — — —]
․․νο[ς] εἶπεν· π[ε]ρ[ὶ ὧν] λ[έγει Κρατ]ῖνο[ς — — — — — — — — — — —]
5 ․․6․․․ τῶι δή[μωι — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
․․․ τὰ̣[ς] δωρειὰς̣ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
[․․ κα][τῶ]ι Ἄμμωνι ․․․․9․․․․Ω — — — — — — — — — — — — — — — — — —
                 reliquiae versuum XXVIII incertae
36     ὁ δῆμ[ος][Ἀθηναίων — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
․․․ τὰς ΛΙΑ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
[δί]δωσι τῶι Ἄ[μμωνι — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
    ὁ δῆμος ὁ [Ἀθηναίων — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
40 ․․5․․ΙΟΙ[․․․․ κ(?)]αὶ κτ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
[δίδ]ωσι τῶι Ἄμμων[ι — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
   [ὁ] δῆ[μ]ο[ς] ὁ Ἀθ[ηναίων — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
․․․Μ․․ΝΧ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
[δίδ]ωσι τῶι Ἄμμωνι ․․․ο — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
45    ὁ δῆμος ὁ Ἀθηναίω[ν — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[βου]λῆι κ[α]ὶ τῶι δήμωι τῶι Ἀ[θηναίων — — — — — — — — — — — — — — — —]
[δ]ίδωσι [τ]ῶι Ἄμμ[ω]νι εὐ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
   ὁ δῆμος ὁ Ἀθη[ναίων — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
․․․ καὶ κατὰ π — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
50 [δίδ]ω[σ]ι τ[ῶι] Ἄμ[μωνι — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
   ὁ δῆμος ὁ Ἀ[θηναί]ων λι — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
․․τηρον Ἀθη[ναίο]ις θα — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
[δί]δωσι τῶι Ἄμ[μω]νι — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
   ὁ δῆμος ὁ Ἀ[θη]ναίων λι — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
55 ․․ωι καὶ τεῖ Ἀθ[ηνᾶι — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
․․ στάμνοι ὁ μ[ὲν(?) — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
   ὁ δῆμος ὁ Ἀ[θηναίων — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[— — κ(?)]αὶ αὐτοῖς μαντε[ίοις — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
․․ τῶν θεωρῶν — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
60 [δ]ίδωσι τῶι Παρά[λωι(?) — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
   ὁ δῆμος ὁ Ἀθην[αί]ων — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
[ἀφ]ικνεῖσθαι ἐν τ[ῶι δρ(?)]όμω[ι — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
․․․ ἰδεῖν [τ]ὸ βέλτιον — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
․․5․․ιν τῶι Πα[ράλωι(?) — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
65    ὁ δῆμος ὁ Ἀθηναί[ω]ν λ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
․․ν καὶ σα — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
․․ κοτύλη — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
[δ]ίδωσι τεῖ Ἥραι ․․․ΜΕ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
   ὁ δῆμος ὁ Ἀθηναί[ων — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
70 ․․τας τὰς λια — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
․․ καὶ Ἀθηναίων — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
[δ]ίδωσι τεῖ Ἥραι ․․5․․ΟΙΣ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
                 reliquiae versuum XIX incertae
Search Help