[ ] Att. — stoich. 73 — 407/6 BC? — IG I³ 377
IG I(2) 304B.70-71=I(3) 377.5-6 (Meritt [1932])
5 [όν]ονι ἕκτει καὶ εἰκοστεῖ τε͂ς πρυτανείας ἕ[κ]τε[ι] Μον[ιχ]ιο͂[νος ἱσταμέν]ο [v ․․․7․․․]ΤΤ v ἐπὶ [τε͂]-
[ς ․․․ε]ίδ̣ο[ς] ἑλλενοταμίαις [καὶ π]αρέδρο[ι]ς Λυσιθέο[ι Θυμαιτ]άδ[ει καὶ συνά]ρχοσιν δευτέραι
IG I(2) 304B.70-71=I(3) 377.5-6 (Pritchett [1964])
5 [όν]ονι ἕκτει καὶ εἰκοστεῖ τε͂ς πρυτανείας ἕ[κτει] Μο[νιχιο͂νος ἱσταμέν]ο [v ․․․7․․․]ΤΤ v ἐπὶ [τε͂]-
[ς Αἰ]γεῖ<δ>ος {⁴ΓΕΙΛΟΣ}⁴ ἑλλενοταμίαις [καὶ π]αρέδρο[ι]ς Λυσιθέο[ι Θυμαιτ]άδ[ει καὶ συνά]ρχοσιν δ[ευτέ]ρα[ι]
IG I(2) 304B.75=I(3) 377.10 (Meritt [1932], Pritchett [1964]):
10 [․․]ονι Κοπρείοι {²⁷Κ<ο>πρείοι, lapis Κ%⁸⁰ΠΡΕΙΟΙ, Pritchett}²⁷ ἑβδόμει τε͂[ς] πρυτανείας, ἐνά[τ]ε[ι Μονιχιο͂νος φθίν]ο[ντος ․․․․]Ο․․․․10․․․․
IG I(2) 304B.77=I(3) 377.12 (Meritt [1932], Pritchett [1964]):
πέμπτηι καὶ δεκάτηι [τ][ς πρυ]τ[ανείας ἕνει καὶ νέαι Μονιχιο͂νος ․․․․․․․․․․․․․․․․c.36․․․․․․․․․․․․․․․․]
IG I(2) 304B.77=I(3) 377.12 (Pritchett [1964]):
12 πένπτηι καὶ δεκάτηι [τ][ς] πρυτ[α]{τα}[νε]ίας {²⁶πρυτανείας}²⁶, δ̣ε[υτέρα]ι Θ̣α[ργηλιο͂νος ἱσ]ταμέ[νο — —]τον[— — —]
IG I(2) 304B.79=I(3) 377.14 (Meritt [1932]):
τῆς πρυτανείας, ἑβδό[μηι] Θαργηλιο͂νος [ἱσταμένο ἐς Θ]ορικ[ν — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
15
IG I(2) 304B.79=I(3) 377.14 (Pritchett [1964]):
14 τῆς πρυτανείας, ἑν̣δέ[κατει Θ]αργηλιο͂νο[ς ․]α[— —]οβ[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
15
IG I(2) 304B.80=I(3) 377.15 (Pritchett [1964]):
15 καὶ συνάρχοσιν καὶ ἑλληνοτα[μί]αι[ς — — — Προτάρ]χοι Προ[βα]λι[σί]ο[ι — —]
IG I(2) 304B.81=I(3) 377.16 (Pritchett [1964]):
16 Σκιροφορ<ι>ο͂νος το․․νοβο̣․․․χη— — — — — — — — — — — — — — — — — —
IG I(2) 304B.83=I(3) 377.18 (Meritt [1932], Pritchett [1964]):
μίαις καὶ παρέδρ(οις) Λυ[σ]ιθέοι Θυμαιτάδηι κα[ὶ συνάρχοσιν {²⁷Θυμαι(τάδηι) καὶ συν[άρχοσιν Pritchett}²⁷ — — — — — — — — — ἐλληνοτα]-
20 IG I(2) 304B.87=I(3) 377.22 (Meritt [1932]):
22 ίαι Εὐαγγέλλοι ΜΙΛΜΘΙ․․․․ΟΣΕΚΤΟΝΔ․․․8․․․․ΣΥ— — — — — — — — — —
IG I(2) 304B.87=I(3) 377.22 (Pritchett [1964]):
22 κ<α>ὶ Εὐαιτέλο καὶ Ἀμφικήδος ἐκ το͂ν ΑΙΑ․․5․․Σ— — — — — — — — — —
IG I(2) 304B.90=I(3) 377.25 (Pritchett [1964]):
25 το͂ Ἑκατομβαιο͂νος [ἐς τὴ]ν διοβελί[αν], 𐅅̣ΗΔΔ— — — —μετα— — —ντοφιλ— — —
IG I(2) 304B.92=I(3) 377.27 (Pritchett [1964]):
[ἐ]|πὶ τῆς Ἐρεχθηΐδος πρότηι τῆς πρυτ[ανείας], ὀγδόηι το͂ [μη]νὸς Μετα[γειτν]ιο͂νος — — — —
IG I(2) 304B.41-42=I(3) 377.28-29 (Meritt [1932]):
28 ἐπὶ τῆς Ἐρεχθηΐδος δευτέρας πρ[υτανευόσης ἑλληνοταμίαις παρέδομεν Λυσιθέοι Θυμ]αιτά-
δει καὶ συνάρχοσι τρίτ[ει] καὶ δεκάτε[ι τε͂ς πρ]υτα[νείας δεκάτει φθίνοντος Μεταγειτ]νιο͂νος
30
IG I(2) 304B.41-42=I(3) 377.28-29 (Pritchett [1964]):
28 ἐπὶ τῆς Ἐρεχθηΐδος δευτέρας [․․․․]ΕΟ̣[— —] ἑλληνοταμίαις παρέδομ[εν Λυσι]θέοι Θυμαιτά-
δει καὶ συνάρχοσι τρίτ[ει καὶ δεκάτ]ει π[ρο]τέραι Μεταγειτ]νιο͂νος
30
IG I(2) 304B.44=I(3) 377.31 (Meritt [1932], Pritchett [1964]):
ίοι καὶ συνάρχοσι ἑβδό[μ]ει καὶ δεκάτει [τε͂ς πρ]υτ[ανείας ἕκτει φθίνοντος] {²⁷[πρ]υτ[ανείας] ἕκτει φθίνοντος Pritchett}²⁷ Μεταγειτνιο͂νο[ς]
Search Help