[ ] Att. — Athens — stoich. 32 — end 4th c. BC
1 [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — ἀρ]-
[ετῆς ἕνε]κα καὶ φ[ιλοτιμίας τῆς πρὸς το%⁸⁰]-
[ὺς βασι]λεῖς καὶ τὸν δ[ῆμον τὸν Ἀθηναίων]
[καὶ στε]φανῶσαι χρυσ[ῶι στεφάνωι κατὰ τ]-
5 [ὸν νόμο]ν· εἶναι δὲ Ζώη[ν Ἀθηναῖον καὶ αὐτ]-
[ὸν καὶ το]ὺς ἐκγόν[ους αὐτοῦ καὶ γράψασθ]-
[αι φυλῆς κ]αὶ δήμ[ου καὶ φρατρίας ἧς ἂν βο]-
[ύληται κατ]ὰ̣ τ[ὸν νόμον — — — — — — — — —]
Search Help
Contact Us