[ ] Att. — ca. 120 AD — IG II² 1073+1074
IG II(2) 1073+1074 (Oliver):
2 ἐπειδὴ οἱ πρυτά[νεις τῆς Αἰαντίδος οἱ ἐπὶ — — — ἄρχοντος καὶ]
οἱ ἀίσειτοι ἐπα[ινέσαντες καὶ στεφανώσαντες τὸν ἀρχιερέα τῶν Σεβασ]-
τῶν διὰ βίου Τι. Κ̣[λαύδιον Ἀττικὸν Μαραθώνιον ἀποφαίνουσιν τὸν ταμίαν]
5 τῆι βουλῆι τάς τ[ε θυσίας τεθυκέναι ἁπάσας τὰς καθηκούσας ἐν τῆι πρυτα]-
νείαι καὶ τὴν γυ[μνασιαρχίαν ἠχέναι — — — τεθυκέναι δὲ ὑπὲρ τῆς τοῦ]
Αὐτοκράτορος̣ [Καίσαρος Τραϊανοῦ Ἁδριανοῦ Σεβαστοῦ αἰωνίου διαμονῆς]
καὶ τοῦ σύμπαν[τος οἴκου αὐτοῦ καὶ τῶν πρυτάνεων καὶ ἀισίτων καὶ τῆς ἐξ Ἀ]-
ρείου Πάγου βου[λῆς καὶ τῆς βουλῆς τῶν ἑξακοσίων καὶ τοῦ δήμου τοῦ Ἀθηναί]-
10 ων, ἐπιμεμελῆσ[θαι δὲ καὶ μεγαλοπρεπῶς τῶν ἄλλων ἁπάντων τῶν κατὰ τὴν]
πρυτανείαν ὧν [προσέταττον οἱ νόμοι καὶ τὰ ψηφίσματα, εἰς δὲ τὸ μήποτ’ ἐλ]-
λείπειν εἰς τὴν [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — κα]-
τ’ ἔτος εἰς τὰ Συ[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
μερισμὸν καί τη[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — θρη]-
15 σκωδέστατα Σ[— — — καὶ διὰ ταῦτα παρακαλοῦσιν τὴν βουλὴν ἐπιτρέψαι ἑαυ]-
τοῖς χαλκῶν ἀν̣[δριάντων ἀνάθεσιν — — — — — locus — — — — καὶ ἐπι]-
γραφὴν ποιήσ[ασθαι τήνδε· v Τι. Κλαύδιον Ἀττικὸν Ἡρώδην Μαραθώνιον καὶ Οὐ]-
ιβουλλί[α]ν Ἀλ[κίαν ἡ Αἰαντὶς φυλὴ εὐνοίας ἕνεκεν καὶ εὐεργεσίας τῆς εἰς]
τ[ὴν πατρίδα. v ὅπως οὖν καὶ ἡ βουλὴ φαίνηται τοῖς εὐεργέταις τοῦ δήμου]
20 ἀπ̣[ονέμουσα τὴν προσήκουσαν χάριν v ἀγαθῆι τύχηι v δεδόχθαι τῆι βουλῆι]
ἐπαιν[έσαι ὡς εὐεργ[έτας τῶν π[ολιτῶν ὄντας τὸν ἀρχιερέα Τι. Κλαύδιον Ἀτ]-
τικὸν Μα[ραθώνιο]ν καὶ Οὐιβουλλί[αν Ἀλκίαν καὶ στεφανῶσαι αὐτοὺς χρυσῶι]
στεφάνω[ι ὧι πάτρι][ν] ἐστιν στεφανο[ῦν τοὺς εὐεργέτας τοῦ δήμου· ἐπιτετρά]-
φθαι δὲ κα[ὶ τοῖς πρ]υτάνεσι τῆς Αἰαν[τίδος καὶ τοῖς ἀισείτοις ἀναστῆσαι αὐτῶν]
25 ἀνδριάντ[ας καθ]ὼς προγέγραπται· [ἀναγράψαι δὲ τὸ ψήφισμα τὸν κατὰ πρυτανεί]-
αν] γραμμα[τέα ἐ]ν στήλῃ λιθίνῃ κα[ὶ στῆσαι — — — — — — — — — — — —]
      sequitur catalogus prytanum tribus Aeantidis
Search Help
Contact Us