[ ] Att. — stoich. 87 — 401/0 BC — IG II² 10
See also:
IG II(2) 10.3-9 (Wilhelm)
3 [ἔδοξεν τῆι βολῆι καὶ τῶι δήμωι· Ἱπποθωντὶς ἐπρυτάνε]υε, Λυσιάδης ἐγραμμάτευε, Δημόφιλος ἐ[πεστάτε, Ἀρχῖνο]-
[ς εἶπε· ὅπως ἂν ἀξίας χάριτας κομίσωνται οἱ μέτοικο]ι ὅσοι συνκατῆλθον ἀπὸ Φυλῆς, ἢ τοῖς κατελ[θο͂σι συνελάβ]-
5 [οντο ἐς τὴγ κάθοδον τὴν εἰς Περαιᾶ, περὶ μὲν τούτων] ἐψηφίσθαι Ἀθηναίοις ἐ͂ναι αὐτοῖς καὶ ἐκγό[νοις πολιτεί]-
[αν καὶ νε͂μαι αὐτὸς αὐτίκα μάλα ἐς τὰς φυλὰς δέκαχα], νόμοις δὲ τοῖς αὐτοῖς περὶ αὐτῶν τὰς ἀρχὰς χρ[ῆσθαι οἷς κ]-
[αὶ περὶ τῶν ἄλλων Ἀθηναίων· ὅσοι δὲ οὐ συγκατῆλθον], συνεμάχησαν δὲ τὴμ μάχην τὴμ Μονιχίασιν, τὸν δ[ὲ Περαιᾶ σ]-
[υνδιέσωισαν Ἀθηναίοις καὶ συμπαρῆσαν ἐν ἄστει, ὅ]τε αἱ διαλλαγαὶ ἐγένοντο, καὶ ἐποίον τὰ προστατ[τόμενα, τ]-
[ότοις ἐ͂ναι ἰσοτέλειαν οἰκο͂σι Ἀθήνησιν καὶ ἐπιγαμίαν καὶ ἐ]γγύησιν καθάπε[ρ Ἀ]θηναίοις, v τὸς δὲ [․․․․10․․․․]
Search Help
Contact Us