[ ] Lycia, W. — Patara — 161-169 AD
BC [Ματιδίαν? γυναικα]-
[δέλφην? Αὐτοκράτορος]
1 Κα̣[ίσαρ]ος̣ Τραιανοῦ
Ἁδριανοῦ Σεβαστοῦ
  Οὐειλία Πρόκλα
  τὴν εὐεργέτιν.
ACD.1 Αὐτοκράτορα Καίσαρα  vac.
Τραιανὸν Ἁδριανὸν   vac.
Σεβαστόν, τὸν σωτῆρα
καὶ εὐεργέτην παντὸς
5 τοῦ οἴκου αὐτῶν, vacat
Οὐειλία Πρόκλα κ[αὶ]
Κλ(αύδιος) Φλαουιανός.
D [Σαβείνην Σεβαστήν],
[Αὐτοκράτορος Καίσα]-
1 ρος Τραιανοῦ Ἁδρια-
νοῦ Σεβαστοῦ γυναῖ-
κα, τὴν ἰδίαν θεὰν
καὶ εὐεργέ̣τιν,
5 Οὐειλία Πρόκλα.
DE [Ἀννίαν Σεβαστὴν]
[Φαυστείνην, Αὐτοκρά]-
1   τορος Καίσαρος Μάρ-
  κου Αὐ<ρ>ηλίου Ἀντωνεί-
  νου Σεβαστοῦ γυναῖκα,
  τὴν ἰδί̣αν εὐεργέτιν,
5 Τιβέριος Κλ(αύδιος) Φλαουιανὸς
Τιτιανὸς καὶ Κλ(αυδία) ∙ Οὐ(ειλία) ∙ Πρόκλα.
EF [Αὐτοκράτορα Καίσαρα]
[Μᾶρκον Αὐρήλιον]
1 Ἀντωνεῖνον Σεβαστόν,
τὸν σωτῆρα καὶ εὐεργέτην
παντὸς γένους καὶ οἴκου
τοῦ ἑαυτοῦ, ❦ Τιβέριος
5 Κλ(αύδιος) ∙ Φλαουιανὸς Τιτιανός.
FG [Αὐτοκράτορα Καίσαρα]
[Λούκιον Αὐρήλιον Οὐῆρον]
1 Σεβαστόν, τὸν σωτῆρα
καὶ εὐεργέτην παντὸς
γένους καὶ οἴκου τοῦ
ἑαυτοῦ, Τιβέριος
5 Κλ(αύδιος) ∙ Φλαουιανὸς Τιτιανός.
Search Help