[ ] Lycia, W. — Sidyma — ca. reign of Commodus
a.1     ἀγαθῇ τύχῃ.
οἱ πρώτως κατα-
ταγέντες ἰς τὴν
γερουσίαν·
5 βουλευταί.
Τιβ(έριος) ∙ Κλ(αύδιος) ∙ Τηλέμαχος
[․․․]ννις Ποπλίου
Θεοκλῆς ὁ καὶ Πόπλιος Φιλοκλέου
Μ(ᾶρκος) ∙ Αὐρήλιος Ἀριστόδημος
10 Διομήδης ὁ καὶ Λύσων Λύσωνος
Λύσων βʹ ∙
Εστειος ὁ καὶ Βόηθος Ἰάσονος
Ἰάσων βʹ Εστείου
Διομήδης Λύσωνος βʹ
15 Ἡλιόδωρος Νουμηνίου
Ἑρμογένης Δημοσθένους
Δημοσθένης βʹ Δημητρίου
Ἀτείμητος Ἰάσονος
Ἀνδρόβιος γʹ
20 Δέξιππος βʹ
Ἀλέξανδρος Λύσωνος
Δημήτριος βʹ Λεωνίδου
Λυσίμαχος Ερμαδάννου
Δημοσθένης Ἀνδροβίου
25 Πτολεμαῖος Ἀνδροβίου
Ἑρμοκράτης Ἑρμαίου
Ἰάσων Λεωνίδου
Τιβ(έριος) ∙ Κλ(αύδιος) ∙ Φίλτατος
Ἰάσων Ἀριστοφάνου
30 Ερμαδάννας Πολυκάρπου
Δημοσθένης γʹ Φιλοκάλου
Ἰσίδωρος Συνέργου
Δημοσθένης Ἀρτείμου
Ἐπαφρόδειτος Διονυσίου
35 Ἑρμῆς γʹ ∙ Εὔτυχος βʹ
Ἀρσάμης γʹ ∙ Ἀρσάμης δʹ
Συνέγδημος βʹ
Σέλευκος ∙ βʹ ∙
Ζώσιμος Ερμαδάννου
40 Θεόφραστος Ἀλεξάνδρου
Λεωνίδης Δημητρίου
Τληπόλεμος βʹ Ἀλεξάνδρου
Εὐφρόσυνος Ἀριστοβούλου
Διογένης βʹ Βοήθου
45 Μᾶρκος Ἐπαφροδείτου
Ἡρακλέων Ἀλεξάνδρου
Εὐφρόσυνος Γλύκων[ος]
Νεικήτης Παρθενας
Νεικήτης Ἡρακλέωνος
50 Ἀλέξανδρος καὶ
Παππίων οἱ Ἑρμόου
Ἀρσάμης Ἡλιοδώρου
Ἰάσων Ἡροδότου
Ἀπολλώνιος Ἑρμαπίου.
b.1    δημόται·
Λύσων γʹ ∙
Ἑρμογένης Ἀνδροβίου
Ἰάσων Δημητρίου
5 Ἀλεξίων Ἰάσονος
Εὐέλθων ὁ καὶ Εὐτύ-
   χης Τελεσίου
Ἑρμόας Χαριξένου
Ἑρμῆς Ἰάσονος
10 Ἀλέξανδρος ϛʹ
Ἀγαθοκλῆς Ἀρίστωνος
Ἀγαθήμερος Μηνοφάνους
Εὐέλπιστος βʹ
Κάρπος Ἀρσαδαπείμιος
15 Πρόσδεκτος Αρβιννα
Νεικήτης Εὐελπίστου
Κλ(αύδιος) ∙ Φίλτατος ∙ Πάνκαρπος βʹ
Ἑρμῆς ὁ καὶ Ζώσιμος Ἑρμοῦ
Κλ(αύδιος) Δημητρᾶς ∙ Κλ(αύδιος) ∙ Πιξᾶς
20 Νεικήτης Λαλλας
Κλ(αύδιος) ∙ Διογᾶς ∙ Κλ(αύδιος) ∙ Σαρδόνυξ
Εὐφρόσυνος Ἴμβρου
Τ(ίτος) ∙ Φλ(άβιος) ∙ Καρισ(τάνιος) Εὐάρεστος
Τ(ίτος) ∙ Φλ(άβιος) ∙ Καριστανιανός
25 Καριστά(νιος) ∙ Στέφανος
Καριστά(νιος) ∙ Θάλλος
Καριστά(νιος) ∙ Σίδυμος
Καριστά(νιος) ∙ Γλύκερος
Ἑρμοκράτης ὁ καὶ Ἴμβρης
30 Σύντροφος, Ἑρμῆς, Ἐλεύθε-
ρος οἱ ἠλευθερωμένοι κατὰ
διαθήκην Αὐρη(λίου) Ἰάσονος
Ἴμβρης ὁ καὶ Εὐτύχης Τελεσίου
Οὔλπιος Ἰούλιος
35 Ἀρτεμίδωρος Σολλάσου
Λικίννιος Στεφανηφόρος
Κάρπος Ἀρσάμου
Ζωτικὸς Ἀρχίου
Ἡρόδοτος βʹ ∙
40 Φιλόστοργος Καλοτύχου
Εὐφρόσυνος βʹ ∙
Κάλλιστος Καλλιμήδου
Στέφανος Πολυκάρπου
Διομ[ή]δης Σελε̣ύ̣κ̣ου
45 Στέφανος γʹ
Εὐτύχης πατρὸς ἀδήλου
Ἐπαφρόδειτος Λύσωνος
Χρύσιππος Ζωσίμου
Ἐπαφρόδειτος Διο-
50    νυσίου τοῦ καὶ Εὐπολέμου.
[ἐνεγρ]άφησαν
[ὑπὸ] Ε̣ὐέλθοντος
[τοῦ] καὶ Εὐτυχέους
[Τε]λ̣εσίου Σιδυμέος
55 〚— — — — — — — —〛
γυμνασιαρχήσαντος
τῆς γερουσίας πρώτ[ου].
Search Help