[ ] Lycia, W. — Oktapolis — Roman period
1 [τὸ μνημεῖον κα]τε̣[σκεύασεν]
[ἑαυτῷ] Δη[μήτριος? ἐπὶ τῷ τέ]-
 κν̣α καὶ γυναῖκα τ̣α̣[φῆναι, ἄλλον?]
[δὲ μή?], ἢ̣ ἐκτείσι τ̣[ῇ πόλει 𐆖 —ʹ]·
5 τὰ̣ δ[ὲ] λ̣ο[ι]πὰ μέ̣ρη [ἔσται τῶν τέκ?]-
[νων, τ]ὸ δὲ [ἀ]ρ̣[ι]<στερ>ὸ[ν τῆς γυναικός?]
Search Help