[ ] Lycia — Myra (Kocademre): Sura
1 τὸ μνημεῖον [Ἀ]ρσ[ά]σ[α]ιος τῆς Εὐνόμου Μυρίσσης προγονικόν, εἰς ὃ κηδευθή-
σονται αὐτή τε καὶ τὰ τέκνα αὐτῆς καὶ ἔγγονα· συνεχώρησεν δὲ κηδευθῆ-
ναι καὶ τῶ ἀνδρὶ τῆς θυγατρὸς αὐτῆς Εὐτύχη τῶ καὶ Παραμόνω· ἄλλω
δὲ οὐδενὶ ἐξέσται ἐνκηδεῦσαι, ἢ <ο> ὀφειλέσει Μυρέων τῶ δήμω
5 (δηνάρια) [͵α]. συνεχῶρησεν δὲ τῶ υἱῶ αὐτῆς Εὐνόμω ἐνκηδεῦσαί τινα ὃν βούλεται.
Search Help
Contact Us