[ ] Pisid. — Ormeleis (Tefenni) — ca. 200 AD — CIG 4366w; BCH 2.1878.56 — CB 310,128 — IGR 4.888 (part)
A [ἀγαθῇ τύχῃ· ἔτους]
[․․․ʹ μηνὸς —ʹ, ὑπὲρ σω]-
1 τηρίας Ἀννίας Φαυσ-
τείνης καὶ δήμου Ὀρ-
μηλέων ἐπὶ Ἀβασκάν-
του πραγματευτοῦ·
5 Νεικόλαος Νεάρχου·
Νεικόλαος Συμμάχου
Νεικάδας Ἡρακλείδου
Ἀπολλόδοτος Μίλλακος
Καλποῦρνις Σοῦρνος
10 Μῆνις Νεικάδου Ἡρ[α]κλείδου
Μῆνις Ὀσαεί
[Μῆν]ις Ἀπολλωνίου
Ἄτταλος Μουνδίωνος
Ἡρακλείδης Νεικάδου
15 Κρατερὸς Συμμάχου
Ὀσαεὶς Ἀττάλου
Μάρμας Μήνιδος
Χάρης Μήνιδος Μάρμου
Μῆνις τρὶς Μελίτων[ος]
20 Νεικάδας δὶς Ἡρακλείδου
Κάριτων {²⁶Χάριτων}²⁶ Μήνιδος Οὔλο[υ]
Κρατερὸς Μήνιδος Διδύμου
Κάλλων Μήνιδος Μάρμου
Νεικάδας Μήνιδος Νεικάδου
25 Νεικάδας Ἡρακλείδου
Μῆνις Καλαμίσκου
Μῆνις Διομήδου
Διονύσιος Νεικολά[ου]
[Σύ]μμαχος Νεικολά[ου]
30 [Μῆ]νις Μήνιδος Ὀσαεί
Μῆνις Μήνιδος Νεικ[ά]δου
Νεικάδας Νεικάδου Ἡρακλείδο[υ]
[Ἀ]πολλόδοτος Νεικολάου
Μόλυξ Κάστορος
35 [Ἄτταλ(?)]ος Μεν[ά]νδρου
[Γναῖο]ς Χάρηδος Μό[νγου]
B.1 Μῆνις Μήνιδος Οὐαδ[άρου]
Κλαύδιος Κρατεροῦ
Σύμ[μ]αχος Κρατεροῦ
Ἀρίσ[τιπ]πος Ν[ε]ικολάου
5 Διον[ύ]σιο[ς] Μήνιδ[ο]ς
Κρατερὸς Ἐλίου {²⁶Αἰλίου?}²⁶
Κάστωρ Μήνιδος
Διομήδης Μήνιδος
Μῆνις Χάρητος Ἡρακλείδο[υ]
10 Σοῦρνος δὶς νέος
Ἄτταλος Καλλικλῆδος
Ἄτταλος Δημητρίου
[Ἀ]βάσκαντος Ἀβασκάντου
Μῆνις Καλλικλῆδος
15 Λικίννιος δὶς νέος
[Μ]ένανδρος Κρατεροῦ
Μῆνις Συμμάχου
Ἄτταλος Ὀσαεί
Μῆνις Ἀττάλου [Δ]η[μ]ητρ[ί]ου
20 [Κ]αλικλῆς Καλλικλέους Μήνιδος
[Μ]ῆνις Μήνιδος Διομ[ή]δου
Μῆνις δὶς τοῦ Μίλακος
Γναῖος Μήνιδος
Κα(λπούρνιος) ∙ Νέα[ρ]χος Μηνιανο[ῦ]
25 Μῆνις Νεικάδου Μήνιδος
Μῆνις Ἄττηδος
[Ἄ]ττ[α]λος δὶς Δημητρίου
[Μ]ένανδρος Νεάρχου
[Ἀρι]στε[α]ς Μήνιδος Μίλακο[ς]
30 [Ἀ]ντώνιος δὶς Κύνακος
Κ(αλπούρνιος) ∙ Σοῦρνος τρίς
[Χ]άρης Γναίου τ[έκ]των
Σύμαχος vvv Μάνου
[Ν]εικόλαος Συμμάχ[ου]
35 [Νε]ικάδας Σόλωνος Γρυπός
[Μ]ένανδρος Σούρ[νου]
[Σοῦρν]ος Μενάνδρο[υ]
C.1 Μῆνις τρὶς Μήνιδος
Νικάδου
Δημήτριος Ἀττάλο[υ]
Νικάδας Μήνιδος Νικάδου
5 Ἄττης δὶς τοῦ Ὀσαεί
Κρατερὸς Κλαυδίου
Νεικάδας δὶς Μ[ή]νιδος
Κα(λπούρνιος) Μένανδρος Σούρνο[υ]
Μῆνις δὶς Κυβύρου
10 Μῆνις Μάρκου Μίλλακο[ς]
Μῆνις τρὶς Οὐαδάρου
Καλπούρ(νιος) Δάος Σούρνο[υ]
Ὀσαεὶς Μήνιδος Οὐαδάρου
Κλαῦδις δὶς Κρατεροῦ
15 Δημήτριος Μήνιδος δὶς Νεικάδου
Κιδράμας τρίς
[Κ]αλλικλῆς Μήνιδος Μελίτωνος
Καλ(πούρνιος) ∙ Σοῦρνος Δάου
Μῆνις Καλλικλέους Μελίτωνος
20 Μῆνις τρὶς Κιβύρου
Ἀριστέας Μήνιδος τρὶς Μάκρου
Ὀσαὶς Ἀττάλου νέος
Κα(λπούρνιος) Χαρίτων Νεάρχου Διονυ(σίου)
Καλ(πούρνιος) Σοῦρνος Σούρνου νέος
25 Νεικόλαος Ἄττηδος δὶς Ὀσαεί
Μῆνις Νεάρκου Λάπου
[Μ.] Αὐρήλ(ιος) ∙ Στράτων Κωβελλέος
[Μῆν]ις Ἀντωνίου Κύνακος
[Καλ(πούρνιος)] Σοῦρνος Μενάνδρου
30 [Σύμμ]αχ[ος] δὶς Νεικολ[άου]
Κάστω[ρ Νεικά]δου Μήνιδος
Κ[αλά]μι[σκος(?) δὶ]ς Σούρνο[υ]
Δημῆς Μήνιδος Κιβύρου
Ὀσαὶς Ἄττηδος δὶς τοῦ Ὀσαεί
35 Μένανδρος δὶς Νεάρχου
Ἄτταλος δὶς Ἀττάλου τοῦ Ὀσ[αεί]
Ἄττης τρὶς τοῦ Ὀσαεί
Ὀσαὴς δὶς Μήνιδος ὁ κὲ Ῥήγ[ελλος]
Νικάδας τρὶς Μήνιδος
40 Μῆνις δὶς Ὀσαὶ νέος Ῥήγε[λλος]
Μῆνις βʹ Κασίου Βορίσκου
[Κ]ωβέλλις Στράτωνος.
Search Help