[ ] Pisid. — Ormeleis (Tefenni) — BCH 2.1878.257,12A-B — CB 313,131(47-48) — IGR 4.892 (part)
A.1 [{²ὁ δεῖνα τοῦ δεῖνος}² ἐτίμη]-
[σε τ]ὸν ὄχλ[ον]
(δην.) νʹ· ❦  {²vac.}²
Ἄκεπτος Μήνι-
5 δος ἐτείμησεν
τὸν ὄχλον
(δην.) νʹ· {²vac.}²
Ἀγαθόπο-
υς Ἄττη ἐσ-
10 τεπάνω-
σε (δην.) κεʹ·
[Ἄ]τταλος καὶ Ἀμύντας
Μήνιδος Καλαμίσκου
ἐτίμησαν τὸν ὄχλον
15 (δην.) νʹ· {²vac.}²
[Μ]ῆνις Νεικάδου Πολυ-
δεύκου μετὰ Δημητρ[ί]-
ου τοῦ ἀδελφοῦ καὶ τῶ-
ν υἱῶν ἐτίμησεν τὸν ὄ-
20 [χ]λον (δην.) σοεʹ· {²vac.}²
[Ὀ]σαεὶς Ἀττάλου
ἐτείμησεν τὸν ὄχλον (δην.) νʹ.
Ὀνήσιμος Μήνιδος ἐτεί-
μησεν τὸν ὄχλον (δην.) κεʹ·
25 Μῆνις τρὶς [Μ]ίλλακος
ἐτίμησε τὸν ὄκλον. [(δην.) —ʹ]
Μάρκος δὶς Ἔνθεος
ἐτίμησεν τὸν ὄχλον (δην.) νʹ·
[Λ]εῦκις Μῆνις ἐτείμησε τ[ὸν]
30 ὄχλον (δην.) κεʹ·
[Μ]ῆνις Δραύκων ἐ[τείμ]-
ησεν τὸν ὄχλον [(δην.) —ʹ]·
Ἀγαθόπους Μή[νιδος]
[Ἀβ]ασκάντου ἐτ[είμησε]-
35 ν τὸ[ν ὄκλον [(δην.) —ʹ].
B [{²ὁ δεῖνα}² ἐτείμησεν τὸν ὄχλον]
1 [ἐ]λαίου ξέσ(τας) ζʹ [ὧ]-
[ν] ὁ τόκος εἰς λάχ[α]-
νον χωρήσει·
Μῆνις τρὶς Μελισ-
5 σόργου ἐτείμησε
τὸν ὄχλον (δην.) νʹ·
Μῆνις [Ἀ]ττάλου Κίκκου ἐτε[ί]-
μησε τὸν ὄχλον ἐλαίου ξ[έ]-
στας ζʹ· Μῆνις Βιλλίου [ἐ]-
10 τείμησε τὸν ὄχλο[υ (δην.) —ʹ]·
Σοῦρνος νέος ἐ[τείμησε]
τὸ<ν> ὄχλον (δην.) νʹ· [{²ὁ δεῖνα}²]
[Δημ]ητρίου [ἐτείμησεν τὸν ὄχλον {²κτλ.}²]·
[{²ὁ δεῖνα}² ἐτ]ε[ίμησεν {²κτλ.}²]·
15 [{²ὁ δεῖνα}² Διον]υσίο[υ ἐτείμησεν]
[τὸν ὄχλον] (δην.) κεʹ·
[{²ὁ δεῖνα}²] ἐτίμη[σεν {²κτλ.}²]
[— — — ὑ]πὲρ τοῦ [— — —]
[— — —]ουρ[— — —]
20 — — —
C.1 [— — —]ΔΕϹΠΑ-
․ΑϹ (δην.) κεʹ, οἴ-
νου ξέστας ρʹ·
Μῆνις Κάστο-
5 ρος ἐτείμη-
σεν τὸν ὄ-
χλον (δην.) κεʹ·
Μῆνις Ἀπολλωνίου Δά-
ρωνος ἐτείμησε (δην.) λζʹ·
10 Μενιστεὺς Μήνιδος λυγοσ-
τρόπος ἐτείμησεν τὸν ὄχλον [{²κτλ.}²]·
[{²ὁ δεῖνα τοῦ δεῖνος}²⁶ ἐ]τ-
[εί]μησεν τὸν ὄκλον [{²κτλ.}²]·
[Δ]ημήτ[ριος] Στράτ[ωνος ἐτείμ]-
15 [ησ]εν [τ]ὸν [ὄ]χλο[ν [{²κτλ.}²]·
[Ἀ]π[ολ]λώνιος [{²τοῦ δεῖνος}²]
[ἐ]τίμ[ησεν τὸν ὄχλον [{²κτλ.}²]·
18/26   {²9 lines defaced}²
D.1 Κ[ά]σ[ι]ος καὶ Κρατε[ρὸς]
υἱοὶ Γαΐου Μήνιδ[ος]
ἐτείμησαν τὸν [ὅχλον]
[(δην.)] ριβʹ {Ι} καὶ τὸ[ν] τόκον.
5 οἱ αὐτοὶ Κάσιο[ς καὶ Κρα]-
τερὸς ἔτι ἐ[στεφά]-
νωσαν (δην.) νʹ· [Κά]-
[σ]ιος δὶς Κ[ρατεροῦ ἐτεί]-
μησεν [τὸν ὄχλον {²κτλ.}²]
10 — — —
Search Help