[ ] Argeia — Argos — Roman period
1 Ι[— —]Κ․ΛΟΙΙ․αιρον, τὸν
ἴδ[ι]ον θρέψαντα,
Πονπήϊος Κλεοσθέ-
νης ἀνέστη̣σ[ε]ν,
5 ἀγορανομήσαντα
φιλοτείμ<ω>ς καὶ ἐν[δό]-
ξως καὶ <σ>ιτων<ή>σαν-
τα καὶ γροφεύ̣σαντα
καὶ ἄλλας ὑπηρεσίας
10 καὶ φιλοτειμίας με-
γάλας ὑποστάντα
τῇ πόλει καὶ κληθέν-
τα ἐπὶ πᾶσαν ἀρχὴν
καὶ ἐπὶ τῇ τελευτῇ
15 [τ]ειμη̣[θ]έντα ταῖς
μεγίσταις τειμαῖς.
    ψ(ηφίσματι) β(ουλῆς).
Search Help
Contact Us