[ ] Att. — stoich. 27 — fin. s. IV a.
See also:
․․6․․․Ι — — — — — — — — — — — — —
1 ․․5․․ΤΛΙ — — — — — — — — — — — — —
․․․․ΑΙΛΙΕ#⁷[— — — — — — — — — εἶν]-
[αι δὲ α]ὐτὸν π[ρόξενον καὶ εὐεργέτ]-
[ην Ἀθη]ναί[ω]ν [․․․․11․․․․․ αὐτὸν κ]-
5 [αὶ ἐκ]γόνους α[ὐτοῦ καὶ ἄλλο εὑρέσ]-
[θαι ἐ]άν του δέη[ται ἀγαθὸν καὶ πρόσ]-
[οδο]ν αὐτῶι [ε]ἶνα[ι πρὸς τὴν βουλὴν]
[καὶ] τὸν δῆμον μετ[ὰ τὰ ἱερά· ἐπιμελ]-
[εῖ]σθαι δὲ αὐτοῦ ἐ[άν του δέηται πα]-
10 [ρὰ τ]οῦ δήμου τήν [τ]ε [βουλὴν τὴν ἀεὶ]
[βο]υλεύουσαν καὶ τ[οὺς πρυτάνεις]
[κ]αὶ τοὺς στρατηγού[ς· ἀναγράψαι δ]-
[ὲ α]ὐτῶι τὴν προξε[ν][αν τὸν γραμμα]-
[τ]έα τὸν κατὰ πρυτανε[ίαν εἰς στήλ]-
15 [ην] λιθίνην καὶ στῆσα[ι ἐν ἀκροπόλ]-
[ει], ὅπως [ἂ]ν καὶ οἱ ἄλλο[ι εἰδῶσιν ὅτ]-
[ι ὁ] δῆμο[ς] ἐπίστα[τα]ι χά[ριτας ἀποδ]-
[ιδόναι τοῖς εὐεργέ]τ[αις — — — — —]
Search Help
Contact Us