[ ] Bith. — Klaudioupolis (Bolu), Plain of
1 κατὰ τὸ δόγμα τῆς βουλῆς
καὶ τοῦ δήμου Φ(λάουιον) Σεβαστοῦ
ἀπελεύθερον Εὔφημον
ἐπὶ τοῦ κοιτῶνος
5 Μ. Οὔλπιος Ἀρισταῖος.
Search Help
Contact Us