[ ] Phryg. — Laodikeia on the Lykos (Eskihisar) — aft. 137 AD — AnzWien 30,24 (1893) 95 — MAMA VI 3 — IGR 4.862
1 [1-2] Τερέντιος Λονγεῖνος θ̣ε̣ὰν ∙ Ἑστίαν ∙ ἵλεων̣
τ̣ῇ πατρίδι σὺν τῇ βάσει καὶ τῷ βωμῷ ἀντὶ
ἀρχῆς τῆς ἐπὶ τῶν προσόδων, {²vac.}²
πεπρεσβευκὼς {²vac.}² καὶ δὶς προῖκα πρός τε
5 Λούκιον Καίσαρα εἰς Παννονίαν καὶ πρὸς
τὸν μέγιστον Αὐτοκράτορα ∙ Τί(τον) ∙ Αἴλιον
Ἁδριανὸν ∙ Ἀντωνεῖ̣νον Σεβαστὸν ∙ Εὐσεβῆ
εἰς Ῥώμην ἀντὶ στρατηγίας.
Search Help
Contact Us